menu Vedenie školy
 menu Zoznam pedagógov školy
 menu Výchovný a kariérový poradca
 menu Techn.-hosp. prac. školy
 menu Zoznam študentov školy
 menu Triedni učitelia
 menu Rada školy
 menu Žiacka školská rada
 menu Predmetové komisie
 menu Hodnotiaca správa
 menu Krúžková činnosť
 menu Verejné obstarávanie
 menu Zverejňovanie zmlúv, faktúr
 menu Školský internetový časopis Moyzesko
 menu Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant
 
 

header4

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Profil verejného obstarávateža

Výzvy na predloženie ponúk

Oznámenia

Zakázky nad 1000€
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7