menu Vedenie školy
 menu Zoznam pedagógov školy
 menu Výchovný a kariérový poradca
 menu Techn.-hosp. prac. školy
 menu Zoznam študentov školy
 menu Triedni učitelia
 menu Rada školy
 menu Žiacka školská rada
 menu Predmetové komisie
 menu Hodnotiaca správa
 menu Krúžková činnosť
 menu Výzvy na predloženie ponúk
 menu Zverejňovanie zmlúv, faktúr
 menu Oznámenia
 menu Zakázky nad 1000€
 menu Školský internetový časopis Moyzesko
 menu Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant
 
 

header4
Technicko-hospodárski pracovníci

 

sekretárka: Matilda Ricková
administratívni pracovníci: Mária Handžáková
  Jana Daňková
ekonómka Ing. Jarmila Hajduová
asistentky: Mgr. Rozália Tarhaničová
  RNDr. Jana Perduková
  Ing. Agnesa Garabášová
správca siete: Ing. Vladimír Lenčák
  Jakub Siladi
knihovníčka: Mária Hudecová
údržbár: Vojtech Hreško
  Peter Mitruk
vrátnici: Zuzana Karafová
  Magdaléna Žigalová
upratovačky: Elena Oravcová
  Anna Gmucová
  Irena Matová
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7