menu Vedenie školy
 menu Zoznam pedagógov školy
 menu Výchovný a kariérový poradca
 menu Techn.-hosp. prac. školy
 menu Zoznam študentov školy
 menu Triedni učitelia
 menu Rada školy
 menu Žiacka školská rada
 menu Predmetové komisie
 menu Hodnotiaca správa
 menu Krúžková činnosť
 menu Verejné obstarávanie
 menu Zverejňovanie zmlúv, faktúr
 menu Školský internetový časopis Moyzesko
 menu Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant
 menu Maturitné skúšky 2019/2020
 
 

header4
Pedagogický zbor

Pedagogický zbor

RNDr. Henrieta Abdi BIO, CHE, HIG, HIK
Mgr. Eva Babecová NBK, NEJ, ETV
Mgr. Zuzana Bachanová SJL, TEV
Mgr. Lenka Bálintová ANJ, SJL
RNDr. Ladislav Bertko MAT, FYZ, GVO
Ing. Martin Brečko odborné predmety - očný optik
Ing. Xénia Brečková odborné predmety - očný optik
PaedDr. Blanka Bučková MAT, INF
RNDr. Silvia Čornaničová CHE, BIO
RNDr. Erika Demjánová CHE, odborné predmety - farmaceutický laborant
PaedDr. Eva Demková ANJ, OBN, RUJ
Mgr. Petronela Dziurová odborné predmety - farmaceutický laborant
Mgr. Bernadeta Gajdošová odborné predmety - farmaceutický laborant
Mgr. Eva Göblová OBN, TEV
MUDr. Viktória Hamráková lekárske odborné predmety
PaedDr. Jana Hribová PED, odborné predmety - asistent výživy
Mgr. Veronika Jakubová SJL, ANJ
Ing. Antónia Jakubíková odborné predmety - očný optik
MUDr. Karol Jutka lekárske odborné predmety
Mgr. Martina Kavčáková SJL, ANJ, RUJ
Mgr. Katarína Kolárová SJL, ANJ
Mgr. Monika Kravcová odborné predmety DRA, ZT, ETV
Mgr. Lýdia Kustrová SJL, ANJ
Mgr. Alena Kužmová odborné predmety - zubný technik
Ing. Vladimír Lenčák INF, správca počítačovej siete
PharmDr. Jan Macek, CSc. odborné predmety - farmaceutický laborant
Prof., MUDr. Neda Markovská, CSc. lekárske odborné predmety
Mgr. Ján Matto BIO, TEV
Mgr. Judita Tkáčová odborné predmety - asistent výživy
RNDr. Hedviga Pálmaiová CHE, FYZ
Mgr. Monika Polončáková SJL, PSY
RNDr. Karin Potomová odborné predmety - farmaceutický laborant
Inna Rodovych ANJ
MUDr. Marcel Pudelský, PhD. lekárske odborné predmety
Mgr. Liana Rogažová SJL, NEJ
PhDr. Viera Rusinková SJL, DEJ
Mgr. Andrej Slaninka odborné predmety - očný optik
Mgr. Lucia Slivkárová CHE, BIO, odborné predmety - farmaceutický laborant
Mgr. Alena Sobeková SJL, NEJ, RUJ
RNDr. Viktória Stupáková, PhD. CHE, BIO
RNDr. Ingrid Šnajderová MAT, INF, CHE
Mgr. Henrieta Šturmová NEJ, odborné predmety - farmaceutický laborant
Mgr. Rozália Tarhaničová odborné predmety - zdravotnícky laborant
Mgr. Gabriela Tóthová odborné predmety - asistent výživy
Mgr. Igor Vančišin odborné predmety - zubný technik
PaedDr. Mária Vasilíková PED, odborné predmety - asistent výživy
RNDr. Helena Viravcová CHE, ANJ, odborné predmety - farmaceutický laborant
PhDr. Mgr. Iveta Vozárová PED, odborné predmety - asistent výživy
Mgr. Milena Výrostová DEJ, LAJ, ETV
Mgr. Brygida Wojtas ANJ, SJL
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7