menu Vedenie školy
 menu Zoznam pedagógov školy
 menu Výchovný a kariérový poradca
 menu Techn.-hosp. prac. školy
 menu Zoznam študentov školy
 menu Triedni učitelia
 menu Rada školy
 menu Žiacka školská rada
 menu Predmetové komisie
 menu Hodnotiaca správa
 menu Krúžková činnosť
 menu Verejné obstarávanie
 menu Zverejňovanie zmlúv, faktúr
 menu Školský internetový časopis Moyzesko
 menu Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant
 
 

header4
Predmetové komisie

 

PREDMETOVÉ KOMISIE V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020

Predmetová komisia JAZYK A KOMUNIKÁCIA

Sekcia Slovenský jazyk a literatúra
Predseda: Mgr. Monika Polončáková

Členovia: Mgr. Lenka Bálintová, Mgr. Veronika Jakubová, Mgr. Martina Kavčáková, Mgr. Katarína Kolárová, Mgr. Zuzana Bachanová, Mgr. Liana Rogážová, Phdr. Jana Saulichová, Mgr. Alena Sobeková, mgr. henrieta Šturmová, Mgr. Brygida Wojtas

Sekcia Cudzie jazyky
Predseda: Mgr. Veronika Jakubová

Členovia: Mgr. Lenka Bálintová, PaedDr. Eva Demková, Mgr. Martina Kavčáková, Mgr. Katarína Kolárová, Inna Rodovych, Mgr. Liana Rogážová, Mgr. Alena Sobeková, Mgr. Henrieta Šturmová, Mgr. Brygida Wojtas

 

Predmetová komisia ČLOVEK A HODNOTY
Predseda: Mgr. Eva Babecová

Členovia:  Mgr. Milena Výrostová

 

Predmetová komisia ČLOVEK A SPOLOČNOS
Predseda: Mgr. Milena Výrostová

Členovia: Mgr. Eva Göblová, PhDr. Viera Rusinková

 

Predmetová komisia ČLOVEK A PRÍRODA
Predseda: RNDr. Hedviga Pálmaiová

Členovia: RNDr. Henrieta Abdi, RNDr. Silvia Čornaničová, RNDr. Erika Demjánová, RNDr. Viktória Stupáková, PhD.

 

Predmetová komisia MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI
Predseda: RNDr. Ingrid Šnajderová

Členovia:  RNDr. Ladislav Bertko, PaedDr. Blanka Bučková, Ing. Vladimír Lenčák

 

Predmetová komisia ZDRAVIE A POHYB
Predseda: Mgr. Eva Göblová

Členovia:  Mgr. Ján Matto, Mgr. Zuzana Bachanová

 

Predmetová komisia TEORETICKÉ VZDELÁVANIE A PRAKTICKÁ PRÍPRAVA ODBORU AV
Predseda: PaedDr. Mária Vasilíková

Členovia:  RNDr. Silvia Čornaničová, MUDr. Viktória Hamráková, Mgr. Viera Hönischová, PaedDr. Jana Hribová, Mgr. Judita Tkáčová, MUDr. Marcel Pudelský, PhD., Mgr. Iveta Vozárová, Mgr. Milena Výrostová, externí vyučujúci

 

Predmetová komisia TEORETICKÉ VZDELÁVANIE A PRAKTICKÁ PRÍPRAVA ODBORU ZL
Predseda: RNDr. Viktória Stupáková, PhD.

Členovia: RNDr. Henrieta Abdi, MUDr. Viktória Hamráková, RNDr. Hedviga Pálmaiová, MUDr. Marcel Pudelský, Mgr. Lucia Slivkárová PhD., Mgr. Rozália Tarhaničová, Mgr. Milena Výrostová, externí vyučujúci

 

Predmetová komisia TEORETICKÉ VZDELÁVANIE A PRAKTICKÁ PRÍPRAVA ODBORU FL
Predseda: RNDr. Erika Demjánová

Členovia:  RNDr. Silvia Čornaničová, Mgr. Bernardeta Gajdošová, MUDr. Viktória Hamráková, PharmDr. Jan Macek, CSc., RNDr. Hedviga Pálmaiová, Mgr. Monika Polončáková, RNDr. Karin Potomová, MUDr. Marcel Pudelský, PhD, Mgr. Lucia Slivkárová, RNDr. Helena Viravcová, Mgr. Milena Výrostová, externí vyučujúci

 

Predmetová komisia TEORETICKÉ VZDELÁVANIE A PRAKTICKÁ PRÍPRAVA ODBORU ZuA
Predseda: MUDr. Marcel Pudelský

Členovia: MUDr. Viktória Hamráková, Prof., MUDr. Neda Markovská, CSc., Mgr. Monika Polončáková, Mgr. Milena Výrostová, externí vyučujúci

 

Predmetová komisia TEORETICKÉ VZDELÁVANIE A PRAKTICKÁ PRÍPRAVA ODBORU ZT
Predseda: Mgr. Alena Kužmová

Členovia: MUDr. Viktória Hamráková, Mgr. Monika Kravcová, MUDr. Marcel Pudelský, PhD., Mgr. Milena Výrostová, externí vyučujúci

 

Predmetová komisia TEORETICKÉ VZDELÁVANIE A PRAKTICKÁ PRÍPRAVA ODBORU OO
Predseda: Ing. Xénia Brečková

Členovia:  RNDr. Ladislav Bertko, Ing. Martin Brečko, Ing. Antónia Jakubíková, Mgr. Monika Polončáková, MUDr. Marcel Pudelský, Mgr. Andrej Slaninka, Mgr. Milena Výrostová, externí vyučujúci

 

Predmetová komisia TEORETICKÉ VZDELÁVANIE A PRAKTICKÁ PRÍPRAVA ODBORU DRA
Predseda: Mgr. Monika Kravcová

Členovia:  MUDr. Viktória Hamráková, MUDr. Karol Jutka, Mgr. Monika Polončáková, MUDr. Marcel Pudelský, PhD., Mgr. Milena Výrostová, externí vyučujúci

 

spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7