menu Konzultačné hodiny
 menu Kontaktný psychológ
 menu Kompetencie a úlohy
 menu Podávanie prihlášok na VŠ
 menu Vypĺňanie prihlášok na VŠ
 menu Potvrdenie prihlášok absolventom
 menu Aktuálne informácie pre študentov


 

Informácie výchovného poradcu


Výchovný a kariérový poradca: RNDr. Silvia Čornaničová

e-mail: cornanicova@centrum.sk

 

Konzultačné hodiny:

   
utorok od 10.45 do 13.20
   
príp. podža dohody mailom/telefonicky
   


Časopis pre stredoškolákov - Kam po strednej


 

 

 

spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7