menu Konzultačné hodiny
 menu Kontaktný psychológ
 menu Podávanie prihlášok na VŠ
 menu Vypĺňanie prihlášok na VŠ
 menu Potvrdenie prihlášok absolventom
 menu Aktuálne informácie pre študentov


 

Informácie výchovného poradcu

 

Aktuálne informácie pre študentov

 

 

 

 


 

 

spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7