menu Konzultačné hodiny
 menu Kontaktný psychológ
 menu Kompetencie a úlohy
 menu Podávanie prihlášok na VŠ
 menu Vypĺňanie prihlášok na VŠ
 menu Potvrdenie prihlášok absolventom
 menu Aktuálne informácie pre študentov


 

Informácie výchovného poradcu

 

Aktuálne informácie pre študentov

 

15. 02. 2018 - Deň otvorených dverí - Vysoká škola manažmentu od 9:00 do 15:00 hod. v Trenčíne a v Bratislave.

13.02. 2019 (streda) od 8:00 do 13:00 - Deň otvorených dverí Prešovskej univerzity v Prešove v budove vysokoškolského areálu. Pre návštevníkov je pripravený celodenný program: predstavenie fakúlt, Univerzitné mestečko, kultúrny program, "Na slovíčko pán rektor", tombola, LIVE vysielanie SKY rádia a omnoho viac.

13.02.2019 - Celouniverzitný deň otvorených dverí Prešovskej univerzity v Prešove, v budove Vysokoškolského areálu, Ul. 17. novembra 1, Prešov

9. 02. 2018 (piatok) - Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach

11. 02. 2019
Vieš, že sa stále môžeš prihlásiť na britskú univerzitu s nástupom v septembri 2019? A že pre teba stále platia výhodné podmienky, za ktorých v UK vyštudovali už tisíce slovenských študentov, bez ohľadu na Brexit? Zaisti si túto možnosť.

ZAREGISTRUJ SA TU! Príď a dozvieš sa, čo všetko môžeš študovať, vypočuješ si prednášku a získaš všetky informácie o štúdiu v Británii priamo od zástupcov univerzít, vyučujúcej a absolventov britských univerzít! Vstup voľný! Podrobnejšie informácie o programe.

Informácie o možnostiach štúdia na Fakulte športu Prešovskej univerzity v Prešove - leták

24. 01. 2019 o 16:00 v Košiciach - Prednáška o VŠ štúdiu v Holandsku. Viac informácií https://univerzity.interstudy.sk/informacne-podujatia

18. 01. 2019 o 9:00 hod. Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Deň otvorených dverí - v priestoroch fakulty na Bučianskej ulici 4/A v Trnave - leták.

Fakulte managementu UK v Bratislave má nové kritériá prijímacieho konania. Pri prijímacom konaní v súčasnosti akceptujeme aj výsledky stredoškolského štúdia, ako priemer známok alebo externú časť maturitnej skúšky.
Bez prijímacej skúšky prijímame na základe:
A. Výborných výsledkov z maturity z matematiky a cudzích jazykov (alebo certifikát B2)
B. Výborných výsledkov z matematiky a cudzích jazykov počas štúdia na strednej škole.
C. Výborných výsledkov zo SCIO testovania (MAT+ANG alebo VŠP+ANG)
Podrobnejšie vysvetlené kritériá nájdete na tejto stránke: https://fakultamanagementu.sk/kriteria/
Informácie pre uchádzačov sú prezentované na webstránke: https://fakultamanagementu.sk

Oficiálna stránka fakulty: www.fm.uniba.sk

Informačné dni o štúdiu v Dánsku a vo Veľkej Británii + bezplatné skúšky z angličtiny: https://univerzity.interstudy.sk/informacne-podujatia

Informácie o možnosti štúdia na detašovanom pracovisku bl. Anny Kolesárovej, Daxnerova 36 v Rimavskej Sobote - VŠ Z a SP sv. Alžbety v študijnom odbore Sociálna práca, externá forma štúdia a bakalársky študijný program s možnosťou pokračovania v magisterskom štúdiu aj v školskom roku 2019/2020. Viac informácií – pokyny k prihláške.

Informácie o možnosti štúdia na JLF UK v Martine. Viac informácii – leták.

7. 11. 2018 od 9.30 do 14.00 hod. - deň otvorených dverí na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici na všetkých fakultách UMB. Program celouniverzitného Dňa otvorených dverí UMB je uvedený na univerzitnej stránke www.umb.sk.

6. 11. 2018 - Fakulta  zdravotníckych  odborov, Prešovská univerzita v Prešove - Deň otvorených dverí - leták

7. 11. 2018 - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Deň otvorených dverí od 9.30 do 14.00 hod. - leták

 

 


 

 

spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7