menu Konzultačné hodiny
 menu Kontaktný psychológ
 menu Podávanie prihlášok na VŠ
 menu Vypĺňanie prihlášok na VŠ
 menu Potvrdenie prihlášok absolventom
 menu Aktuálne informácie pre študentov


 

Informácie výchovného poradcu

 

Kompetencie a úlohy výchovného poradcu

 

Výchovný poradca základnej a strednej školy:

 

„Čo je kariérové poradenstvo?“

Termín kariérové poradenstvo sa používa na označenie služieb v oblasti vzdelávania a zamestnanosti, ktorých cieľom je pomáhať jednotlivcom akéhokoľvek veku pri rozhodovaní o otázkach vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania a rozvoji kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života.
Aktivity realizované v školách majú pomôcť študentom ujasniť si ciele vlastnej kariéry.


karierove_poradenstvo

 

Kariérové poradenstvo a jeho tri úrovne:

  • poskytovanie kariérových informácií – poskytovanie informácií o vzdelávacích a pracovných príležitostiach („career information“).
  • profesionálna orientácia – služby súvisiace s výberom povolania alebo vzdelávania („career guidance“).
  • kariérové poradenstvo – klasický dyadický poradenský vzťah medzi poradcom a klientom („career counselling“).

 

 

spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7