menu Konzultačné hodiny
 menu Kontaktný psychológ
 menu Podávanie prihlášok na VŠ
 menu Vypĺňanie prihlášok na VŠ
 menu Potvrdenie prihlášok absolventom
 menu Aktuálne informácie pre študentov


 

Informácie výchovného poradcu

 

Potvrdenie prihlášok absolventom školy

 

Prihlášky na VŠ absolventom školy potvrdzujeme v čase konzultačných hodín VP (časť konzultačné hodiny), alebo po telefonickom dohovore na čísle 00421 55 6221189.
V neprítomnosti VP prihlášky potvrdzuje sekretariát školy.

Priniesť:

 

spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7