menu Konzultačné hodiny
 menu Kontaktný psychológ
 menu Podávanie prihlášok na VŠ
 menu Vypĺňanie prihlášok na VŠ
 menu Potvrdenie prihlášok absolventom
 menu Aktuálne informácie pre študentov


 

Informácie výchovného poradcu

 

Kontaktný psychológ

PhDr. Petra Némethová

Venuje sa problematike osobnostných a emocionálnych problémov
detí a dospievajúcich, v spolupráci s rodinným a školským prostredím.

Centrum Pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie,

Karpatská 8, Košice

http://www.kpppke.eu/

tel.:055/6226 615, 055/6252 981

e-mail:nemethova@kpppke.eu

 

 

 

spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7