menu Zloženie ŽŠR
 menu Štatút ŽŠR
 menu Plán 2018/2019


 

Žiacka školská rada

 

Predseda:

Lucia Droppová (IV. ZL)

Podpredseda:

Norbert Emödi (III. FL)

Členovia:  
  Sofia Szentivanyiová (I. OO)
  Lenka Hacková (I. ZL)
  Ema Mitrová (I. FL)
  Radovan Mihálik (I. AV/ZuA)
  Samuel Knut (II. AV/OO)
  Tamara Fridrichová (II. FL)
  Michaela Čepkeová (II. ZuA)
  Barbora Ondíková (II. ZL)
  Lucia Čujová (III. AV/ZuA)
  Viktória Pekárová (III. OO)
  Kristína Vašková (III. ZL)
  Alexandra Rimčuková (IV. AV)
  Karin Antošová (IV. FLA)
  Katarína Pilipčuková (IV. FLB)
  Kristína Trávničková (IV. ZuA)

Koordinátor: Mgr. Veronika Jakubová

spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7