menu Vedenie školy
 menu Zoznam pedagógov školy
 menu Výchovný a kariérový poradca
 menu Techn.-hosp. prac. školy
 menu Zoznam študentov školy
 menu Triedni učitelia
 menu Rada školy
 menu Žiacka školská rada
 menu Predmetové komisie
 menu Hodnotiaca správa
 menu Krúžková činnosť
 menu Verejné obstarávanie
 menu Zverejňovanie zmlúv, faktúr
 menu Školský internetový časopis Moyzesko
 menu Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant
 
 

header4
Farmaceutický laborant

ČASOPIS TEÓRIA A PRAX FARMACEUTICKÝ LABORANT

Časopis Teória a prax I Farmaceutický laborant je spontánnou reakciou na požiadavku farmaceutických laborantov v praxi mať vlastný časopis. Je garantovaný Odbornou sekciou farmaceutických laborantov Slovenskej spoločnosti laborantov a asistentov v zdravotníctve a Sekciou laborantov Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov. Vychádza 5-krát za rok - február, apríl, jún, september a december.

Cieľom časopisu je:

  • prinášať komplexné informácie z legislatívy, odborné články orientované na prax farmaceutického laboranta vo verejných lekárňach, nemocničných lekárňach, výdajniach zdravotníckych pomôcok a aktuality z činnosti študentov Stredných zdravotníckych škôl v odbore farmaceutický laborant,
  • informovať v spolupráci s farmaceutickými spoločnosťami o voľnopredajných liekoch, doplnkoch výživy,
  • prispievať k rozvoju odboru farmaceutický laborant aj prostredníctvom tohto printového média.


Archív

Rok 2015:

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 21/2015

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 20/2015

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 19/2015

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 18/2015

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 17/2015

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 16/2015

Rok 2014:

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 15/2014

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 14/2014

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 11/2014

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 10/2014

Rok 2013:

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 09/2013

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 08/2013

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 07/2013

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 05/2013

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 04/2013

Rok 2012:

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 03/2012

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 02/2012

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 01/2012

 

 
 

 

spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7