menu Vedenie školy
 menu Zoznam pedagógov školy
 menu Výchovný a kariérový poradca
 menu Techn.-hosp. prac. školy
 menu Zoznam študentov školy
 menu Triedni učitelia
 menu Rada školy
 menu Žiacka školská rada
 menu Predmetové komisie
 menu Hodnotiaca správa
 menu Krúžková činnosť
 menu Verejné obstarávanie
 menu Zverejňovanie zmlúv, faktúr
 menu Školský internetový časopis Moyzesko
 menu Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant
 
 

header4
Triedni učitelia

 

I. AV PaedDr. Jana Hribová
I. FL Mgr. Lucia Slivkárová
I. OO Inna Rodovych
I. ZLA Mgr. Ján Matto
I. ZLB RNDr. Hedviga Pálmaiová
I. ZuA Mgr. Alena Sobeková
II. AV/ZuA Mgr. Eva Göblová
II. FL Mgr. Bernardeta Gajdošová
II. ZL RNDr. Silvia Čornaničová
II. OO Ing. Martin Brečko
III. AV/OO Mgr. Lenka Bálintová
III. FL RNDr. Karin Potomová
III. ZL RNDr. Viktória Stupáková, PhD.
III. ZuA Mgr. Zuzana Bachanová
IV. AV/ZuA Mgr. Veronika Jakubová
IV. FLA Mgr. Martina Kavčáková
IV. FLB Mgr. Monika Polončáková
IV. OO Ing. Xénia Brečková
IV. ZL Mgr. Katarína Kolárová
II. ZT
Mgr. Alena Kužmová
II. DRA Mgr. Monika Kravcová
II. DOM Mgr. Andrej Slaninka
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7