menu Vedenie školy
 menu Zoznam pedagógov školy
 menu Výchovný a kariérový poradca
 menu Techn.-hosp. prac. školy
 menu Zoznam študentov školy
 menu Triedni učitelia
 menu Rada školy
 menu Žiacka školská rada
 menu Predmetové komisie
 menu Hodnotiaca správa
 menu Krúžková činnosť
 menu Výzvy na predloženie ponúk
 menu Zverejňovanie zmlúv, faktúr
 menu Oznámenia
 menu Zakázky nad 1000€
 menu Školský internetový časopis Moyzesko
 menu Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant
 
 

header4
Triedni učitelia

 

I. AV/OO Mgr. Lenka Bálintová
I. FL RNDr. Karin Potomová
I. ZL RNDr. Viktória Stupáková, PhD.
I. ZuA Mgr. Zuzana Némethová
II. AV/ZuA
Mgr. Veronika Jakubová
II. FL Mgr. Martina Kavčáková
II. OO Ing. Xénia Brečková
II. ZL RNDr. Hedviga Pálmaiová
III. AV Mgr. Iveta Vozárová
III. FLA PaedDr. Blanka Bučková
III. FLB Mgr. Liana Rogažová
III. ZL RNDr. Ingrid Šnajderová
III. ZuA Mgr. Monika Polončáková
IV. AV PaedDr. Mária Vasiliková
IV. FLA PaedDr. Eva Demková
IV.FLB Mgr. Lucia Slivkárová
IV. OO Mgr. Ján Matto
IV. ZL RNDr. Henrieta Abdi
IV. ZuA Mgr. Brygida Wojtas
II. ZT
Mgr. Alena Kužmová
II. DRA  MUDr. Viktória Hamráková
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7