menu Vedenie školy
 menu Zoznam pedagógov školy
 menu Výchovný a kariérový poradca
 menu Techn.-hosp. prac. školy
 menu Zoznam študentov školy
 menu Triedni učitelia
 menu Rada školy
 menu Žiacka školská rada
 menu Predmetové komisie
 menu Hodnotiaca správa
 menu Krúžková činnosť
 menu Výzvy na predloženie ponúk
 menu Zverejňovanie zmlúv, faktúr
 menu Oznámenia
 menu Zakázky nad 1000€
 menu Školský internetový časopis Moyzesko
 menu Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant
 
 

header4
Triedni učitelia

 

I. AV/ZuA Mgr. Eva Göblová
I. FL Mgr. Bernardeta Gajdošová
I. ZL RNDr. Silvia Čornaničová
I. OO Ing. Martin Brečko
II. AV/OO Mgr. Lenka Bálintová
II. FL RNDr. Karin Potomová
II. ZL RNDr. Viktória Stupáková, PhD.
II. ZuA Mgr. Zuzana Bachanová
III. AV/ZuA Mgr. Veronika Jakubová
III. FL Mgr. Martina Kavčáková
III. OO Ing. Xénia Brečková
III. ZL Mgr. Katarína Kolárová
IV. AV Mgr. Iveta Vozárová
IV. FLA PaedDr. Blanka Bučková
IV.FLB Mgr. Liana Rogažová
IV. ZL RNDr. Ingrid Šnajderová
IV. ZuA Mgr. Monika Polončáková
I. ZT
Mgr. Alena Kužmová
I. DRA Mgr. Monika Kravcová
III. DRA  MUDr. Viktória Hamráková
I. DOM Mgr. Andrej Slaninka
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7