menu Vedenie školy
 menu Zoznam pedagógov školy
 menu Výchovný a kariérový poradca
 menu Techn.-hosp. prac. školy
 menu Zoznam študentov školy
 menu Triedni učitelia
 menu Rada školy
 menu Žiacka školská rada
 menu Predmetové komisie
 menu Hodnotiaca správa
 menu Krúžková činnosť
 menu Výzvy na predloženie ponúk
 menu Zverejňovanie zmlúv, faktúr
 menu Oznámenia
 menu Zakázky nad 1000€
 menu Školský internetový časopis Moyzesko
 menu Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant
 
 

header4
Krúžková činnosť


Krúžky v školskom roku 2018/2019

Chémia ma baví
RNDr. Silvia Čornaničová
Matematika pre každého
RNDr. Ingrid Šnajderová
Cvičná firma
Mgr. Brygida Wojtas
Z každého rožka troška
PaedDr. Blanka Bučková
Umelecká zručnosť
Mgr. Alena Kužmová
Mladý rádiológ
Mgr. Monika Kravcová
Botanický krúžok
Mgr. Lucia Slivkárová
Historický krúžok
Mgr. Milena Výrostová
Zdravý životný štýl Mgr. Iveta Vozárová
EKO krúžok RNDr. Hedviga Pálmaiová
Nemčina v kocke inak Mgr. Alena Sobeková
Spoločenské aktivity
RNDr. Karin Potomová
Krúžok SOČ
RNDr. Viktória Stupáková, PhD.
Radostný život z viery Mgr. Eva Babecová
Projektový krúžok ERASMUS+ Mgr. Lenka Bálintová
Nohejbalový krúžok
Jakub Siladi
Krúžok informatiky Jakub Siladi
Krúžok autoškoly
PaedDr. M. Petrov
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7