menu Vedenie školy
 menu Zoznam pedagógov školy
 menu Výchovný a kariérový poradca
 menu Techn.-hosp. prac. školy
 menu Zoznam študentov školy
 menu Triedni učitelia
 menu Rada školy
 menu Žiacka školská rada
 menu Predmetové komisie
 menu Hodnotiaca správa
 menu Krúžková činnosť
 menu Verejné obstarávanie
 menu Zverejňovanie zmlúv, faktúr
 menu Školský internetový časopis Moyzesko
 menu Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant
 
 

header4
Krúžková činnosť


Krúžky v školskom roku 2019/2020

Matematika pre každého
RNDr. Ingrid Šnajderová,
PaedDr. Blanka Bučková
SJL/ANJ - predmaturitne
Mgr. Veronika Jakubová
Umelecká zručnosť
Mgr. Alena Kužmová
Mladý rádiológ
Mgr. Monika Kravcová
Zdravý životný štýl Mgr. Iveta Vozárová
EKO krúžok RNDr. Hedviga Pálmaiová
Krúžok SOČ
RNDr. Viktória Stupáková, PhD.
Radostný život z viery Mgr. Eva Babecová
Projektový krúžok ERASMUS+ Mgr. Lenka Bálintová
Športový krúžok
Jakub Siladi
Záujmové krúžky CVĆ - RCM  
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7