menu Vedenie školy
 menu Zoznam pedagógov školy
 menu Výchovný a kariérový poradca
 menu Techn.-hosp. prac. školy
 menu Zoznam študentov školy
 menu Triedni učitelia
 menu Rada školy
 menu Žiacka školská rada
 menu Predmetové komisie
 menu Hodnotiaca správa
 menu Krúžková činnosť
 menu Výzvy na predloženie ponúk
 menu Zverejňovanie zmlúv, faktúr
 menu Oznámenia
 menu Zakázky nad 1000€
 menu Školský internetový časopis Moyzesko
 menu Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant
 
 

header4
Krúžková činnosť


Krúžky v školskom roku 2017/2018

Svet buniek pod mikroskopom
RNDr. Henrieta Abdi
Matematika pre každého
RNDr. Ingrid Šnajderová
Cvičná firma
Mgr. Brygida Wojtas
Z každého rožka troška
PaedDr. Blanka Bučková
Angličtina pre každého
Mgr. Martina Kavčáková
Angličtina pre maturantov
PaedDr. Eva Demková
Krúžok umeleckých zručností
Mgr. Alena Kužmová
Mladý rádiológ
Mgr. Monika Kravcová
Eko krúžok
RNDr. Hedviga Pálmaiová
Radostný život z viery
Mgr. Eva Babecová
Botanický krúžok
Mgr. Lucia Slivkárová
Historický krúžok
Mgr. Milena Výrostová
Mladý chemik
RNDr. Karin Potomová
Krúžok SOČ
RNDr. Viktória Stupáková, PhD.
Nohejbalový krúžok
RNDr. Ladislav Bertko
Krúžok autoškoly
PaedDr. M. Petrov
Chémia v kocke pre každého
RNDr. Silvia Čornaničová
e-lekáreň
Mgr. Timea Cupáková
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7