menu Vedenie školy
 menu Zoznam pedagógov školy
 menu Výchovný a kariérový poradca
 menu Techn.-hosp. prac. školy
 menu Zoznam študentov školy
 menu Triedni učitelia
 menu Rada školy
 menu Žiacka školská rada
 menu Predmetové komisie
 menu Hodnotiaca správa
 menu Krúžková činnosť
 menu Verejné obstarávanie
 menu Zverejňovanie zmlúv, faktúr
 menu Školský internetový časopis Moyzesko
 menu Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant
 
 

header4
Vedenie školy

 

Riaditežka školy: PhDr. Viera Rusinková
email: rusinkova(at)szske.sk
Zástupca riaditeža
pre technicko-ekonomické činnosti:

RNDr. Ladislav Bertko
email: bertko(at)szske.sk

Zástupca riaditeža: PaedDr. Eva Demková
email: demkova(at)szske.sk
Zástupca riaditeža
Ing. Vladimír Lenčák
email: lencak(at)szske.sk
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7