menu Vedenie školy
 menu Zoznam pedagógov školy
 menu Vých. a kariérový poradca
 menu Techn.-hosp. prac. školy
 menu Zoznam študentov školy
 menu Triedni učitelia
 menu Rada školy
 menu Žiacka školská rada
 menu Predmetové komisie
 menu Hodnotiaca správa
 menu Krúžková činnosť
 menu Verejné obstarávanie
 menu Zverejňovanie zmlúv, faktúr
 menu Vožné pracovné pozície
 menu Vybavenie školy
 menu Školský vzdelávací program
 menu Šk. int. časopis Moyzesko
 menu Časopis Teória a prax FL
 menu Maturitné skúšky 19/2020
 
 

header4
Vožné pracovné pozície

 

Vožné pracovné pozície na našej škole:


Hlavný ekonóm školy
Učitež odborných predmetov pre odbor "Asistent výživy"
Učitež odborných predmetov pre odbor "Farmaceutický laborant"
Učitež odborných predmetov pre odbor "Zdravotnícky laborant"
Učitež odborných predmetov pre odbor "Zubný asistent"


Všetkým záujemcom ďakujeme za prejavený záujem.

spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7