Denné 4-ročné štúdium
Prvý ročník
 menu I. OO
 menu I. FL
 menu I. AV/ZuA
 menu I. ZL

Druhý ročník
 menu II. AV/OO
 menu II. FL
 menu II. ZuA
 menu II. ZL

Tretí ročník
 menu III. AV/ZuA
 menu III. FL
 menu III. ZL
 menu III. OO

Štvrtý ročník
 menu IV. AV
 menu IV. FLA
 menu IV. FLB
 menu IV. ZuA
 menu IV. ZL


Denné pomaturitné kvalif. štúdium
 menu I. ZT

Denné vyššie odborné štúdium
 menu I. DRA
 menu III. DRA

Vyššie odborné štúdium
 menu I. DOM 


 
Zoznamy žiakov


spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7