menu Zloženie rady školy
 menu Štatút rady školy
 
Rada školy

 

predseda: Mgr. Eva Göblová - zástupca pedagogických zamestnancov
podpredseda: Ing. Martin Brečko - zástupca nepedagogických zamestnancov
členovia: Mgr. Iveta Vozárová – zástupca pedagogických zamestnancov
  p. Dana Gerda – zástupca rodičov
  p. Mária Tóthová – zástupca rodičov
  Ing. Ladislav Timko – zástupca rodičov
  Daniela Marcinková – zástupca študentov
  MUDr. Igor Jutka, MPH - delegovaný VÚC
  MVDr. Július Beluscsák – delegovaný VÚC
  Ing. Beáta Cimermannová – delegovaná VÚC
  p. Anna Vojakovičová – delegovaná VÚC       

Kontakt: radaskoly@gmail.com

spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7