menu Vedenie školy
 menu Zoznam pedagógov školy
 menu Výchovný a kariérový poradca
 menu Techn.-hosp. prac. školy
 menu Zoznam študentov školy
 menu Triedni učitelia
 menu Rada školy
 menu Žiacka školská rada
 menu Predmetové komisie
 menu Hodnotiaca správa
 menu Krúžková činnosť
 menu Výzvy na predloženie ponúk
 menu Zverejňovanie zmlúv, faktúr
 menu Oznámenia
 menu Zakázky nad 1000€
 menu Školský internetový časopis Moyzesko
 menu Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant
 
 

header4
Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie:

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
Grafické spracovanie a tlač publikácií

Výzva na predloženie ponuky -" Grafické spracovanie a tlač publikácií"

Dátum zverejnenia: 30.11.2015


Verejné obstarávanie:

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
Reproduktory 2015

Výzva na predloženie ponuky -" Reproduktory 2015"

Dátum zverejnenia: 20.2.2015


Verejné obstarávanie:

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
Laboratórny nábytok 2015

Výzva na predloženie ponuky -" Laboratórny nábytok 2015"

Dátum zverejnenia: 20.2.2015


Verejné obstarávanie:

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
Okná 2015

Výzva na predloženie ponuky -" Okná 2015"

Dátum zverejnenia: 20.2.2015


Verejné obstarávanie:

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
Výučbové modely na resuscitáciu

Výzva na predloženie ponuky -" Výučbové modely na resuscitáciu"

Dátum zverejnenia: 20.2.2015


Verejné obstarávanie:

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
Nábytok 2015

Výzva na predloženie ponuky -" Nábytok 2015"

Dátum zverejnenia: 20.2.2015


Verejné obstarávanie:

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
Sieťové zariadenia 2015

Výzva na predloženie ponuky -" Sieťové zariadenia 2015"

Dátum zverejnenia: 20.2.2015


Verejné obstarávanie:

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
Server

Výzva na predloženie ponuky -" Server"

Dátum zverejnenia: 27.1.2015


Verejné obstarávanie:

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
Elektronické zámky

Výzva na predloženie ponuky -" Elektronické zámky"

príloha k výzve" Elektronické zámky"
Dátum zverejnenia: 5.12.2014

Verejné obstarávanie:

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
Reštaurovanie a výmena dverí

Výzva na predloženie ponuky -" Reštaurovanie a výmena dverí"

príloha k výzve" Reštaurovanie a výmena dverí"
Dátum zverejnenia: 1.12.2014

 


Verejné obstarávanie:

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
Okná 2014

Výzva na predloženie ponuky -" Okná 2014"

príloha k výzve" Okná 2014"
Dátum zverejnenia: 12.11.2014

 

Verejné obstarávanie:

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„ Tonery, cartridge a náplne do tlačiarní “

Výzva na predloženie ponuky -" Tonery, cartridge a náplne do tlačiarní"

príloha k výzve" Tonery, cartridge a náplne do tlačiarní" vo formáte .xls
Dátum zverejnenia: 12.11.2014

 

Verejné obstarávanie:

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„ Kancelárske potreby a kancelársky papier “

Výzva na predloženie ponuky -" Kancelárske potreby a kancelársky papier "

príloha k výzve" Kancelárske potreby a kancelársky papier"
Dátum zverejnenia: 12.11.2014

 

Verejné obstarávanie:

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„ Laboratórny nábytok 2014 “

Výzva na predloženie ponuky -" Laboratórny nábytok 2014"

všeobecná charakteristika a návrh inštalácie

príloha 1 k výzve" Laboratórny nábytok 2014" vo formáte .xls
príloha 2 k výzve" Laboratórny nábytok 2014" vo formáte .xls
Dátum zverejnenia: 8.11.2014

 

 

Verejné obstarávanie:

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„ Oprava učebne zubných asistentov - I. fáza “

Výzva na predloženie ponuky -" Oprava učebne zubných asistentov - I. fáza "
Dátum zverejnenia: 7.11.2014

 

Verejné obstarávanie:

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
HHT 2014 a 2015, Klinické produkty

Výzva na predloženie ponuky -" HHT 2014 a 2015, Klinické produkty "

príloha k výzve" HHT 2014 a 2015, Klinické produkty " vo formáte xls
Dátum zverejnenia: 1.10.2014

 

Verejné obstarávanie:

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
KLB 2014 a 2015 (Mikrobiologické kultúry

Výzva na predloženie ponuky -" KLB 2014 a 2015 (Mikrobiologické kultúry "

príloha k výzve" KLB 2014 a 2015 (Mikrobiologické kultúry " vo formáte xls
Dátum zverejnenia: 1.10.2014

 

Verejné obstarávanie:

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Farmaceutické výrobky“

Výzva na predloženie ponuky -" Farmaceutické výrobky "

príloha k výzve" Farmaceutické výrobky " vo formáte xls
Dátum zverejnenia: 1.10.2014

 

Verejné obstarávanie:

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
Chemické výrobky

Výzva na predloženie ponuky -" Chemické výrobky "

príloha k výzve" Chemické výrobky " vo formáte xls
Dátum zverejnenia: 1.10.2014

 

Verejné obstarávanie:

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
Zdravotnícky spotrebný materiál pre rok 2014 a 2015

Výzva na predloženie ponuky -" Zdravotnícky spotrebný materiál pre rok 2014 a 2015 "

príloha k výzve " Zdravotnícky spotrebný materiál pre rok 2014 a 2015 " vo formáte xls
Dátum zverejnenia: 1.10.2014

 

Verejné obstarávanie:

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Obnova hlavného schodiska SZŠ“
Dátum zverejnenia: 8.8.2014

Výzva na predloženie ponuky -"Obnova hlavného schodiska SZŠ"

 

Verejné obstarávanie:

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku v zmysle § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov
– vyžiadanie ponuky – prieskum trhu pre zabezpečenie zákazky s názvom:
Zabezpečenie publicity projektu“
(Kód CPV 79341000-6 Reklamné služby)
Dátum zverejnenia: 18.7.2014

 

Verejné obstarávanie:

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Oprava SZŠ 2014“
Dátum zverejnenia: 2.6.2014

Výzva na predloženie ponuky -"Oprava SZŠ 2014"

 

Verejné obstarávanie:

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Asistent finančného manažéra a asistent manažéra monitoringu“
Dátum zverejnenia: 10.3.2014

Výzva na predloženie ponuky -"Asistent finančného manažéra a asistent manažéra monitoringu"

 

Verejné obstarávanie:

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Wifi AP, router“
Dátum zverejnenia: 11.2.2014, 11-00 hod.

Výzva na predloženie ponuky -"Wifi AP, router

 


Verejné obstarávanie:

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Vedenie personálnej a mzdovej agendy v priebehu kalendárneho roka“
Dátum zverejnenia: 23.12.2013

Výzva na predloženie ponuky -"Vedenie personálnej a mzdovej agendy v priebehu kalendárneho roka;

 

Verejné obstarávanie:

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Switche 28-port“
Dátum zverejnenia: 11.12.2013

Výzva na predloženie ponuky -"Switche 28-port"

 

Verejné obstarávanie:

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Reklamný a propagačný materiál“
Dátum zverejnenia: 11.12.2013

Výzva na predloženie ponuky -"Reklamný a propagačný materiál"

 

Verejné obstarávanie:

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Router a switch“
Dátum zverejnenia: 10.12.2013

Výzva na predloženie ponuky -"Router a switch"

 

Verejné obstarávanie:

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Učebné pomôcky TV“
Dátum zverejnenia: 9.12.2013

Výzva na predloženie ponuky -"Učebné pomôcky TV"

 

Verejné obstarávanie:

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Hygienické potreby“
Dátum zverejnenia: 9.12.2013

Výzva na predloženie ponuky -"Hygienické potreby"

 

Verejné obstarávanie:

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Učebné pomôcky 2013“

Výzva na predloženie ponuky -"Učebné pomôcky 2013"

príloha k výzve "Učebné pomôcky 2013" vo formáte xls

 

Verejné obstarávanie:

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Počítače 2013“

Výzva na predloženie ponuky -"Počítače 2013"

 

Verejné obstarávanie:

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Laboratórne prístroje 2013“

Výzva na predloženie ponuky -"Laboratórne prístroje 2013"

 

Verejné obstarávanie:

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Kancelársky nábytok 2013“

Výzva na predloženie ponuky -"Kancelársky nábytok 2013"

 

Verejné obstarávanie:

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Stavebné prace pre rozvody a montáž dátových sieti“

Výzva na predloženie ponuky -"Stavebné prace pre rozvody a montáž dátových sieti"

 

Verejné obstarávanie:

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Kamerový systém“

Výzva na predloženie ponuky -"Kamerový systém"

tabuľka pre rozpočet kamerového systému vo verzii XLS

 

Verejné obstarávanie:

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Tlačiarne 2013“

Výzva na predloženie ponuky -"Tlačiarne 2013"

 

Verejné obstarávanie:

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Školský nábytok 2013“

Výzva na predloženie ponuky -"Školský nábytok 2013"

 

Verejné obstarávanie:

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Reštaurátorská dokumentácia – Návrh na reštaurovanie uličných a dvorových fasád časti budovy “

Výzva na predloženie ponuky -" Reštaurátorská dokumentácia – Návrh na reštaurovanie uličných a dvorových fasád časti budovy"

 

Verejné obstarávanie:

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Lavice s operadlom “

Výzva na predloženie ponuky -" Lavice s operadlom"

 

Verejné obstarávanie:

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Písacie stoly a stoličky na školské použitie“

Výzva na predloženie ponuky -" Písacie stoly a stoličky na školské použitie"

 

Verejné obstarávanie:

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Nástenky “

Výzva na predloženie ponuky -" Nástenky "

 

Verejné obstarávanie:

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
Výmena okien v školskej budove 2013

Výzva na predloženie ponuky - " Výmena okien v školskej budove 2013 "

 

Verejné obstarávanie:

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
Výmena dverí

Výzva na predloženie ponuky - " Výmena dverí "

 

Verejné obstarávanie:

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
Počítače AIO

Výzva na predloženie ponuky - " Počítače AIO "

 

Verejné obstarávanie:

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Montáž znížených stropov 2013“

 
Výzva na predloženie ponuky - "Montáž znížených stropov 2013"

 

Verejné obstarávanie:

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Opravy podláh v školskej budove“

Výzva na predloženie ponuky - "Opravy podláh v školskej budove“.

 

Verejné obstarávanie:

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Opravy elektrických rozvodov“

Výzva na predloženie ponuky - "Opravy elektrických rozvodov“.

 

Verejné obstarávanie:

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Opravy omietok a maľby v budove školy“

Výzva na predloženie ponuky - "Opravy omietok a maľby v budove školy“.

 

Verejné obstarávanie:

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Laboratórny nábytok 2013“

 

 

 

 spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7