menu Vedenie školy
 menu Zoznam pedagógov školy
 menu Výchovný a kariérový poradca
 menu Techn.-hosp. prac. školy
 menu Zoznam študentov školy
 menu Triedni učitelia
 menu Rada školy
 menu Žiacka školská rada
 menu Predmetové komisie
 menu Hodnotiaca správa
 menu Krúžková činnosť
 menu Výzvy na predloženie ponúk
 menu Zverejňovanie zmlúv, faktúr
 menu Oznámenia
 menu Zakázky nad 1000€
 menu Školský internetový časopis Moyzesko
 menu Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant
 
 

header4
Verejné obstarávanie

Evidencia zákaziek s nízkou hodnotou nad 1000,- eur

 

Zákazky za uvedené obdobie sú v tabužke

 
Zákazky za obdobie apríl 2012 - jún 2012
Zákazky za obdobie júl 2012 - september 2012
Zákazky za obdobie október 2012 - december 2012
Zákazky za obdobie január 2013 - marec 2013
Zákazky za obdobie apríl 2013 - jún 2013
Zákazky za obdobie júl 2013 - september 2013
Zákazky za obdobie október 2013 - december 2013

 spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7