menu Vedenie školy
 menu Zoznam pedagógov školy
 menu Výchovný a kariérový poradca
 menu Techn.-hosp. prac. školy
 menu Zoznam študentov školy
 menu Triedni učitelia
 menu Rada školy
 menu Žiacka školská rada
 menu Predmetové komisie
 menu Hodnotiaca správa
 menu Krúžková činnosť
 menu Výzvy na predloženie ponúk
 menu Zverejňovanie zmlúv, faktúr
 menu Oznámenia
 menu Zakázky nad 1000€
 menu Školský internetový časopis Moyzesko
 menu Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant
 
 

header4
Verejné obstarávanie

 

Plán verejného obstarávania

plán verejného obstarávania - úprava september (na stiahnutie tu)

plán verejného obstarávania - úprava júl (na stiahnutie tu)

plán verejného obstarávania - úprava apríl (na stiahnutie tu)

plán verejného obstarávania - január (na stiahnutie tu)

Oznámenia o plánovaných zákazkách
nad 1000,- eur

 

Dátum oznámenia: 23.2.2015
Plánujeme zadať zákazku: Reproduktory 2015


Dátum oznámenia: 22.1.2015
Plánujeme zadať zákazku: Laboratórny nábytok 2015


Dátum oznámenia: 22.1.2015
Plánujeme zadať zákazku: Okná 2015


Dátum oznámenia: 22.1.2015
Plánujeme zadať zákazku: Výučbové modely na resuscitáciu


Dátum oznámenia: 22.1.2015
Plánujeme zadať zákazku: Nábytok 2015


Dátum oznámenia: 22.1.2015
Plánujeme zadať zákazku: Sieové zariadenia 2015


Dátum oznámenia: 22.1.2015
Plánujeme zadať zákazku: Wifi 2015


Dátum oznámenia: 22.1.2015
Plánujeme zadať zákazku: Školský server


Dátum oznámenia: 22.1.2015
Plánujeme zadať zákazku: Wifi 2015


Dátum oznámenia: 22.1.2015
Plánujeme zadať zákazku: Sieové zariadenia 2015Dátum oznámenia: 3.11.2014
Plánujeme zadať zákazku: Elektronické zámky.


Dátum oznámenia: 20.10.2014
Plánujeme zadať zákazku: Športový materiál pre kabinet TŠV.


Dátum oznámenia: 26.8.2014
Plánujeme zadať zákazku: Čistiace potreby.


Dátum oznámenia: 26.8.2014
Plánujeme zadať zákazku: Školský nábytok.


Dátum oznámenia: 26.8.2014
Plánujeme zadať zákazku: Kancelárske potreby.


Dátum oznámenia: 26.8.2014
Plánujeme zadať zákazku: Osobné ochranné pracovné pomôcky.


Dátum oznámenia: 26.8.2014
Plánujeme zadať zákazku: Hygienické potreby.


Dátum oznámenia: 4.2.2014
Plánujeme zadať zákazku: Oprava fasády školy.


Dátum oznámenia: 4.2.2014
Plánujeme zadať zákazku: Oprava elektrických rozvodov.


Dátum oznámenia: 4.2.2014
Plánujeme zadať zákazku: Opravy omietok a mažby v budove školy.


Dátum oznámenia: 4.2.2014
Plánujeme zadať zákazku: Výmena okien v budove školy.


Dátum oznámenia: 4.2.2014
Plánujeme zadať zákazku: Dozimetria.


Dátum oznámenia: 4.2.2014
Plánujeme zadať zákazku: Asistent finančného manažéra.
Asistent manažéra monitoringu.


Dátum oznámenia: 4.2.2014
Plánujeme zadať zákazku: Stravné lístky.


Dátum oznámenia: 4.2.2014
Plánujeme zadať zákazku: Grafické a tlačiarenské služby.


Dátum oznámenia: 4.2.2014
Plánujeme zadať zákazku: Školenie na softvér APV na tvorbu formulárov.


Dátum oznámenia: 4.2.2014
Plánujeme zadať zákazku: Zabezpečenie publicity projektu.


Dátum oznámenia: 4.2.2014
Plánujeme zadať zákazku: Hygienické potreby pre chod školy.


Dátum oznámenia: 4.2.2014
Plánujeme zadať zákazku: Grafické a tlačiarenské služby.


Dátum oznámenia: 4.2.2014
Plánujeme zadať zákazku: Laboratórny nábytok.


Dátum oznámenia: 4.2.2014
Plánujeme zadať zákazku: Žiacke a učitežské stoly a stoličky.


Dátum oznámenia: 4.2.2014
Plánujeme zadať zákazku: Kancelársky nábytok.


Dátum oznámenia: 4.2.2014
Plánujeme zadať zákazku: Čistiace potreby.


Dátum oznámenia: 4.2.2014
Plánujeme zadať zákazku: OOPP.


Dátum oznámenia: 4.2.2014
Plánujeme zadať zákazku: Chemikálie.


Dátum oznámenia: 4.2.2014
Plánujeme zadať zákazku: Diagnostické súpravy.


Dátum oznámenia: 4.2.2014
Plánujeme zadať zákazku: Zubolekársky spotrebný materiál.


Dátum oznámenia: 4.2.2014
Plánujeme zadať zákazku: Farmaceutické výrobky.


Dátum oznámenia: 4.2.2014
Plánujeme zadať zákazku: Klinické produkty.


Dátum oznámenia: 4.2.2014
Plánujeme zadať zákazku: Mikrobiologické kultúry.


Dátum oznámenia: 4.2.2014
Plánujeme zadať zákazku: Kancelárske potreby a kancelársky papier.


Dátum oznámenia: 4.2.2014
Plánujeme zadať zákazku: Tonery, cartridge a náplne do tlačiarní.


Dátum oznámenia: 4.2.2014
Plánujeme zadať zákazku: Inovácia vzdelávacieho prostredia na Strednej zdravotníckej škole v Košiciach digitálnymi technológiami a multifunkčnými zariadeniami.


Dátum oznámenia: 4.2.2014
Plánujeme zadať zákazku: Modernizácia laboratórií a učební Strednej zdravotníckej školy v Košiciach prístrojovým a didaktickým vybavením.


Dátum oznámenia: 4.2.2014
Plánujeme zadať zákazku: Mikrobiologické kultúry.


Dátum oznámenia: 4.2.2014
Plánujeme zadať zákazku: Odborná literatúra.


Dátum oznámenia: 4.2.2014
Plánujeme zadať zákazku: Mikrobiologické kultúry.Dátum oznámenia: 7.1.2013
Plánujeme zadať zákazku: Montហa dodávka eurookien .


Dátum oznámenia: 15.1.2013
Plánujeme zadať zákazku: Kancelárske potreby a materiál.


Dátum oznámenia: 15.1.2013
Plánujeme zadať zákazku: Digitálne fotoaparáty.


Dátum oznámenia: 15.1.2013
Plánujeme zadať zákazku: Kancelársky papier.


Dátum oznámenia: 23.1.2013
Plánujeme zadať zákazku: Hygienické potreby a materiál, čistiace prostriedky.


Dátum oznámenia: 2.6.2013
Plánujeme zadať zákazku. Telefónna ústredňa.


Dátum oznámenia: 2.6.2013
Plánujeme zadať zákazku: IP telefónny.


Dátum oznámenia: 6.11.2013
Plánujeme zadať zákazku: Reklamný spot, svetelná reklama.


Dátum oznámenia: 6.11.2013
Plánujeme zadať zákazku: Výmena 6 kusov dverí - "Dvere vstupné interiérové, konštrukcie z priestorov chodieb do učební. Výmena dverí - výroba, umeleckoremeselný a reštaurátorský zásah v zmysle podmienok určených Krajským pamiatkovým úradom" .


Dátum oznámenia: 11.11.2013
Plánujeme zadať zákazku: Kancelársky nábytok 2013.


Dátum oznámenia: 25.11.2013
Plánujeme zadať zákazku: Zmena programu pre mobilné telefóny


 spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7