Aktuality


menuZačiatok štúdia DOM
menu Rozvrh hodín
menuVýsledky PS 23.8.2018 do 1. ročníka PKŠ a VOŠ štúdia
menu Prevzatie ISIC kariet pre 1.ročník
menu2. termín PS v odboroch zubný technik a diplomovaný rádiologický asistent
menuTlačivo o očkovaní
menuČasy prijímacích skúšok
menuOkruhy DRA
menuOkruhy ZT
menuOkruhy DOM
menu Ochrana osobných údajov
menuVýsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia
menuKritériá pre 2 a 3 - ročné PKŠ a VOV
menu Kritériá pre 4-ročné denné štúdium 2018-2019
menu 2% dane
menu
Odborné prednášky FL
menu Deň otvorených dverí
menuDni laboratórnych technológií DILATECH
menuMinister zdravotníctva na našej škole
menu 2. miesto v CK CHO
menu Plánované odbory 2017/2018
menu Odborné prednášky a prehliadka firemných farmaceutických expozícií
menu Kritériá pre 2 a 3 - ročné PKŠ a VOV
menu Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia
menuFinančná gramotnosťť
menuSrdce plné zdravia

menu Zákon č.307/2014 Z.z.
menu Hodnotiaca správa
menu Vyhrali sme Fragnerov pohár Nadácie Zentiva a grant 5000€
menu Školský internetový časopis Moyzesko
menu Zastupovanie
menu ISIC známky
menu Povinné údajeheader4
Prevzatie ISIC kariet

Možnosť prevzatia ISIC kariet:

Neplatí pre žiakov starších ako 26 rokov!!!!

Stredná zdravotnícka škola ponúka možnosť prevzatia ISIC kariet pre žiakov prvého ročníka
všetkých foriem štúdia aj počas augusta.

Možnosti prevzatia pre 1. ročník všetkých foriem štúdia:

  1. Osobne na sekretariáte školy počas pracovných dní v čase od 8-00 do 15-00.
  2. Pri nástupe do školy 5. septembra.
    Upozornenie: karty zasielať poštou nebudeme.

Základné informácie o ISIC kartách:

Karty sú platné pre dopravu až od 1. septembra 2016. (SAD, ŽSR aj MHD)
V SAD je možné kartu nabiť u vodiča autobusu.
V MHD sa môže nabiť ako mesačník resp. ako elektronická peňaženka.

Pozor karty sa nedajú nabiť pred 1.9.2016 - pred týmto dátumom sú neplatné !!

Pre dopravu nie sú nutné ďalšie potvrdenia o návšteve školy.

Upozornenie: Odporúčame 1. nabitie karty u väčších spoločností, resp. tých, s ktorými budete cestovať častejšie, napr. MHD Košice, MHD Prešov, Eurobus, SAD Michalovce. Niektoré operácie s kartou sa dajú zrealizovať len u dopravcu, ktorý nabíjal kartu prvý krát. Preto je dobré si ho zapamätať.

 spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7