menuVýsledky PS 23.8.2018 do 1. ročníka PKŠ a VOŠ štúdia
 menu Kritériá pre 4-ročné denné štúdium
 menu Plánované študijné odbory
 menu Kritériá pre 2 a 3 - ročné PKŠ a VOV
 menu Termíny prijímacích skúšok
 menu Okruhy - diplomovaný optometrista
 menu Okruhy - zubný technik
 menu Okruhy - diplomovaný rádiologický asistent
 menu Okruhy pre 4-ročné denné štúdium
 menu Prihláška - optometrista
 menu Prihláška - zubný technik
 menu Prihláška - rádiologický asistent

 

Kritériá na prijímačky

K R I T É R I Á
pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka
2-ročného pomaturitného kvalifikačného denného štúdia
v odbore zubný technik
a
3-ročného vyššieho odborného denného štúdia
v odbore diplomovaný rádiologický asistent
pre školský rok 2016/2017

 

Na stiahnutie vo formáte pdf tu: Kritériá

 

TLAČIVÁ:

Lekársky posudok splnenia zdravotných kritérií
a
Prehlásenie uchádzača o zdravotnej spôsobilosti

sú súčasou kritérií v prílohe!!!

     
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7