menuVýsledky PS 23.8.2018 do 1. ročníka PKŠ a VOŠ štúdia
 menu Kritériá pre 4-ročné denné štúdium
 menu Plánované študijné odbory
 menu Kritériá pre 2 a 3 - ročné PKŠ a VOV
 menu Termíny prijímacích skúšok
 menu Okruhy - diplomovaný optometrista
 menu Okruhy - zubný technik
 menu Okruhy - diplomovaný rádiologický asistent
 menu Okruhy pre 4-ročné denné štúdium
 menu Prihláška - optometrista
 menu Prihláška - zubný technik
 menu Prihláška - rádiologický asistent

 

Kritériá na prijímačky

K R I T É R I Á

pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka

3-ročného vyššieho odborného štúdia v študijnom odbore
5333 Q diplomovaný rádiologický asistent - denná forma (VOŠ)

2-ročného pomaturitného kvalifikačného štúdia v študijnom odbore
5310 N zubný technik - denná forma (PKŠ)

2-ročného vyššieho odborného štúdium v študijnom odbore
5335 Q diplomovaný optometrista – večerná externá forma

pre školský rok 2018/2019

 

Na stiahnutie vo formáte pdf tu: Kritériá

 

TLAČIVÁ:

Lekársky posudok splnenia zdravotných kritérií
a
Prehlásenie uchádzača o zdravotnej spôsobilosti

sú súčasťou kritérií v prílohe!

     
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7