menu Kritériá pre 4-ročné denné štúdium
 menu FORMULÁR - údaje zákonných zástupcov pre prijímacie skúšky
 menu Plánované študijné odbory
 menu Termíny prijímacích skúšok
 menu Okruhy - diplomovaný optometrista
 menu Okruhy - zubný technik
 menu Okruhy - diplomovaný rádiologický asistent
 menu Okruhy pre 4-ročné denné štúdium
 menu Prihláška - optometrista
 menu Prihláška - zubný technik
 menu Prihláška - rádiologický asistent

 

Termíny prijímacieho konania


Termíny doručenia prihlášok na prijímacie konanie

Pre denné 4-ročné štúdium: 20.4.2020

Pre pomaturitné kvalifikačné a vyššie odborné štúdium: 31.5.2020

 

Termíny prijímacieho konania

Pre denné 4-ročné štúdium: 11. 5. 2020 - 1. termín, 14. 5. 2020 - 2. termín

Pre pomaturitné kvalifikačné a vyššie odborné štúdium: Termín prijímacích skúšok pre odbor zubný technik a diplomovaný rádiologický asistent bude upresnený

 

 spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7