Aktuality


menuVyzdvihnutie ISIC kariet 1. ročníky
menuVýsledky prijímacích skúšok pre nadstavbové štúdium 2020/2021-aktualizované
menuVoľné pracovné pozície na našej škole
menuKritériá pre 2 a 3 - ročné PKŠ a VOV
menuInformácie pre žiakov nastupujúcich do 1.ročníka vyššieho odborného štúdia v šk. roku 2020/2021 - odbory ZT a DRA
menuInformácie k prijímaciemu konaniu 2020/2021
menuVýsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia
menu Upravené Kritériá pre 4-ročné denné štúdium 2020-2021
menu Skupiny príbuzných predmetov
menu
Oznam o klasifikácii v 2. polroku
menu
Potvrdenie o návšteve školy
menu
Informácie k maturitným skúškam
menu
Informácie k absolventským skúškam
menu
Výberové konanie na riaditeľa školy
menu
2% dane
menu
Plánované odbory 2020/2021
menu Seminárne práce -štruktúra práce , ukážka práce
menu Elektronická prihláška na UPJŠ v Košiciach
menu Projekt Erasmus +
menu Rozvrh hodín
menu Ochrana osobných údajov
menuDni laboratórnych technológií DILATECH
menu Zákon č.307/2014 Z.z.
menu Hodnotiaca správa
menu Zastupovanie
menu ISIC známky
menu Povinné údajeheader4
Oznam o klasifikácii v 2. polroku


Vážení rodičia, milí žiaci,

na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Vám oznamujeme,

že po prerokovaní spôsobu hodnotenia žiakov za 2. polrok v školskom roku 2019/2020 na pracovnej porade pedagogických zamestnancov s prihliadnutím na zasadnutia predmetových komisií, odporúčania Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Asociácie stredných zdravotníckych škôl Slovenskej republiky sa budú klasifikovať známkou všetky predmety na konci 2. polroka.

PhDr. Viera Rusinková
riaditeľka školy

 

Pokyny pre žiakov a učiteľov počas dištančného vzdelávania

Pokyny pre žiakov a učiteľov počas dištančného vzdelávania (verzia .pdf)


spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7