menu Kritériá pre 4-ročné denné štúdium 2017-2018
 menu Plánované študijné odbory
 menu Kritériá pre 2 a 3 - ročné PKŠ a VOV
 menu Termíny prijímacích skúšok
 menu Okruhy pre 4-ročné denné štúdium
 menu Prihláška - optometrista
 menu Prihláška - zubný technik
 menu Prihláška - rádiologický asistent

 

Termíny prijímacieho konania


Termíny doručenia prihlášok na prijímacie konanie

Pre denné 4-ročné štúdium: 20.4.2018

Pre pomaturitné kvalifikačné a vyššie odborné štúdium: 31.5.2018

 

Termíny prijímacieho konania

Pre denné 4-ročné štúdium: 14. 5. 2018 - 1. termín, 17. 5. 2018 - 2. termín

Pre vyššie denné pomaturitné kvalifikačné štúdium:
koncom júna (termín bude upresnený po zverejnení kritérií)

 

 spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7