menu Výsledky prijímacieho konania pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia
 menu FORMULÁR - údaje zákonných zástupcov pre prijímacie skúšky
 menu Kritériá pre 4-ročné denné štúdium
 menu Plánované študijné odbory
 menu Termíny prijímacích skúšok
 menu Okruhy - diplomovaný optometrista
 menu Okruhy - zubný technik
 menu Okruhy - diplomovaný rádiologický asistent
 menu Okruhy pre 4-ročné denné štúdium
 menu Prihláška - optometrista
 menu Prihláška - zubný technik
 menu Prihláška - rádiologický asistent

 

Termíny prijímacieho konania


Termíny doručenia prihlášok na prijímacie konanie

Pre denné 4-ročné štúdium: 20.4.2018

Pre pomaturitné kvalifikačné a vyššie odborné štúdium: 31.7.2018 (odbory zubný technik a diplomovaný rádiologický asistent)

 

Termíny prijímacieho konania

Pre denné 4-ročné štúdium: 14. 5. 2018 - 1. termín, 17. 5. 2018 - 2. termín

Pre pomaturitné kvalifikačné štúdium a vyššie odborné štúdium:
23. 8. 2018 - 2. termín, (iba odbory zubný technik a diplomovaný rádiologický asistent)

odbor diplomovaný rádiologický asistent 23.8.2018
odbor zubný technik 23.8.2018
odbor diplomovaný optometrista nekonajú sa - vzhľadom na naplnenie triedy v prvom termíne.

23. 8. 2018 - 2. termín

Upozornenie: 2. termín pre pomaturitné kvalifikačné štúdium a vyššie odborné štúdium sa uskutoční len pre odbory zubný technik a diplomovaný rádiologický asistent.

 

 spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7