Aktuality


menuVyzdvihnutie ISIC kariet 1. ročníky
menuVýsledky prijímacích skúšok pre nadstavbové štúdium 2020/2021-aktualizované
menuVoľné pracovné pozície na našej škole
menuKritériá pre 2 a 3 - ročné PKŠ a VOV
menuInformácie pre žiakov nastupujúcich do 1.ročníka vyššieho odborného štúdia v šk. roku 2020/2021 - odbory ZT a DRA
menuInformácie k prijímaciemu konaniu 2020/2021
menuVýsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia
menu Upravené Kritériá pre 4-ročné denné štúdium 2020-2021
menu Skupiny príbuzných predmetov
menu
Oznam o klasifikácii v 2. polroku
menu
Potvrdenie o návšteve školy
menu
Informácie k maturitným skúškam
menu
Informácie k absolventským skúškam
menu
Výberové konanie na riaditeľa školy
menu
2% dane
menu
Plánované odbory 2020/2021
menu Seminárne práce -štruktúra práce , ukážka práce
menu Elektronická prihláška na UPJŠ v Košiciach
menu Projekt Erasmus +
menu Rozvrh hodín
menu Ochrana osobných údajov
menuDni laboratórnych technológií DILATECH
menu Zákon č.307/2014 Z.z.
menu Hodnotiaca správa
menu Zastupovanie
menu ISIC známky
menu Povinné údajeheader4
Preukazy ISIC/EURO<26


Vyzdvihnutie preukazov ISIC/EURO<26

Preukazy ISIC/EURO<26 pre žiakov 1. ročníka 4-ročného štúdia
sú už k dispozícii na sekretariáte školy.
Ide o všetky 1. triedy 4-ročného štúdia.

V triedach pomaturitného a vyššieho odborného štúdia
sú k dispozícii ISIC karty pre žiakov prijatých po 1. termíne prijímacích skúšok (jún 2020).

Upozornenie: Pre žiakov prijatých v auguste sú ISIC karty objednané.
O možnostiach prevzatia budeme informovať po ich doručení.

V prípade neprevzatia preukazu do 31.8.2020
budú preukazy odovzdané pri nástupe do školy 2.9.2020.

Prevzatie preukazu

Preukazy je možné prevziať osobne na sekretariáte školy v termíne
od 24.8.2020 (pondelok) do 31.8.2020 (pondelok)
v čase od 9.00 do 14.00 hod..

Pozor: Žiaci, ktorí nedodali fotografiu pre ISIC pri prevzatí donesú 2 fotografie.
ISIC bez fotografie sa nevydávajú.

ISIC karty nebudú zasielané poštou.

Upozornenie: Na dopravu sú karty použiteľné až od 1.9.2020.


V prípade otázok nás kontaktukte na tel. čísle 055/6221189

 spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7