Fotogaléria

Školský rok 2018/2019

 


 menu Volejbalový turnaj
 menu Odborná konferencia ANGIS
 menu Prednáška Dr. Max
 menu Vyhodnotenie súťaže Expert
 menu Hviezdoslavov Kubín
 menu Školské kolo SOČ
 menu Lyžiarsky kurz
 menu Odborné prednášky FL
 menu Face forward....into my home
 menu Predčasne narodené deti
 menu Odborná exkurzia Zlatá studňa
 menu Školský ples
 menu Vianočný volejbalový turnaj
 menu Exkurzia Phoenix
 menu Informatická súťaž iBobor
 menu Projekt Záložka
 menu Celoslovenské kolo Lab Academia
 menu Best in Deutch
 menu Človek a jeho zdravie
 menu DILATECH
 menu Deň otvorených dverí
 menu Na ceste k slovenskej štátnosti
 menu Dejiny tvoríš ty!
 menu Stolný tenis
 menu Svoj život si riadiš Ty!
 menu Imatrikulácia prvákov
 menu Bedminton
 menu Nohejbal
 menu Ľudové liečiteľstvo
 menu Kontaktné šošovky
 menu Svetový deň zraku
 menu Exkurzia Kežmarok
 menu Kožaz
 menuÚčelové cvičenie I. roč.
 menu Účelové cvičenie II. roč.
 menu Začiatok školského roku


Archív

 menu 2017/2018
 menu 2016/2017
 menu 2015/2016
 menu 2014/2015
 menu 2013/2014
 menu 2012/2013
 menu 2011/2012
 menu 2010/2011
 menu 2009/2010
 menu 2008/2009
 menu 2007/2008
 
header4

Minister zdravotníctva SR

 

Minister zdravotníctva SR na našej škole – 17. 03. 2017

 

Dňa 17. 3. 2017 sme na našej škole privítali vzácnu návštevu - ministra zdravotníctva SR JUDr. Ing. Tomáša Druckera, štátnu tajomníčku MZ doc. MUDr. Andreu Kalavskú, PhD., MHA, hovorkyňa MZ Mgr. Zuzanu Eliášovú, vedúceho odboru školstva KSK Ing. Štefana Kandráča. Počas prehliadky odborných učební a laboratórií minister zdravotníctva Tomáš Drucker viedol rozhovory so žiakmi a učiteľmi školy, živo sa zaujímal o témy prebiehajúcich vyučovacích hodín, týždennú dotáciu hodín praktických cvičení v študijných odboroch, obsahové zameranie maturitnej skúšky, uplatnenie absolventov na trhu práce a pod.
Na záver návštevy sa konala krátka beseda so žiakmi školy, na ktorej pán minister odpovedal na zvedavé otázky žiakov.

 

Galerie: obrázek 1 z 15 Galerie: obrázek 2 z 15 Galerie: obrázek 3 z 15 Galerie: obrázek 4 z 15 Galerie: obrázek 5 z 15 Galerie: obrázek 6 z 15 Galerie: obrázek 7 z 15 Galerie: obrázek 8 z 15 Galerie: obrázek 9 z 15 Galerie: obrázek 10 z 15 Galerie: obrázek 11 z 15 Galerie: obrázek 12 z 15 Galerie: obrázek 13 z 15 Galerie: obrázek 14 z 15 Galerie: obrázek 15 z 15
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7