Aktuality


menu Seminárne práce -štruktúra práce , ukážka práce
menu Dotazník - stravovanie v minulosti
menu Elektronická prihláška na UPJŠ v Košiciach
menu Plánované odbory 2019/2020
menu Projekt Erasmus +
menu Rozvrh hodín
menu Ochrana osobných údajov
menuDni laboratórnych technológií DILATECH
menu Zákon č.307/2014 Z.z.
menu Hodnotiaca správa
menu Zastupovanie
menu ISIC známky
menu Povinné údaje
menu BEST IN ENGLISHheader4
Preukazy ISIC/EURO<26


Vyzdvihnutie preukazov ISIC/EURO<26

Prevzatie preukazu

Preukazy budú rozdáné triednymi učiteľmi v prvý deň v škole na triednických hodinách

Pozor: ISIC karty nebudú zasielané poštou.

Upozornenie: Na železnicu dopravu sú karty použiteľné až od 1.9.2019.


V prípade otázok nás kontaktukte na tel. čísle 055/6221189

 spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7