Aktuality


menu2. termín PS v odboroch zubný technik a diplomovaný rádiologický asistent
menuVýsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka PKŠ a VOŠ štúdia
menu Rozvrh hodín 28. 6. 2018
menu Rozvrh hodín 27. 6. 2018
menu Rozvrh hodín 25. 6. 2018
menuČasy prijímacích skúšok
menuOkruhy DRA
menuOkruhy ZT
menuOkruhy DOM
menu Rozvrh hodín 4. 6. 2018
menu Rozvrh hodín 5. 6. 2018
menu Rozvrh hodín 6. 6. 2018 zmena
menu Rozvrh hodín 7. 6. 2018
menu Rozvrh hodín 8. 6. 2018
menu Rozvrh hodín 29. 5. 2018
menu Rozvrh hodín 30. 5. 2018
menu Rozvrh hodín 31. 5. 2018
menu Rozvrh hodín 1. 6. 2018
menu Ochrana osobných údajov
menuVýsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia
menuKritériá pre 2 a 3 - ročné PKŠ a VOV
menu Kritériá pre 4-ročné denné štúdium 2018-2019
menu 2% dane
menu
Odborné prednášky FL
menu Deň otvorených dverí
menuDni laboratórnych technológií DILATECH
menuMinister zdravotníctva na našej škole
menu 2. miesto v CK CHO
menu Plánované odbory 2017/2018
menu Odborné prednášky a prehliadka firemných farmaceutických expozícií
menu Prevzatie ISIC kariet pre 1.ročník
menuPredĺženie dopravy na ISIC karte

menu Kritériá pre 2 a 3 - ročné PKŠ a VOV
menu Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia
menuFinančná gramotnosťť
menuSrdce plné zdravia

menu Zákon č.307/2014 Z.z.
menu Hodnotiaca správa
menu Vyhrali sme Fragnerov pohár Nadácie Zentiva a grant 5000€
menu Školský internetový časopis Moyzesko
menu Zastupovanie
menu ISIC známky
menu Povinné údajeheader4
Vitajte

 

V najnovšom hodnotení škôl podľa metodiky INEKO v rámci kategórie stredných odborných škôl sme sa umiestnili na 11. mieste v celoslovenskom hodnotení
a na 2. mieste v Košickom kraji.
Poradie škôl - Slovensko - Košický kraj

Virtuálna prehliadka školy

Viac vedieť + viac poznať = lepšie pomáhať
Projekt ESF

Prijatie u pána prezidenta SR a ministra školstva SR


Prezentácia školy v médiách

Predstavenie školy v médiách - TASR - 16. 10. 2017

TV.REGION - Školstvo v Regióne

TV NAŠA - Týždeň vedy a techniky

ASZS
       
 
       
       


spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7