Aktuality


menuVoľné pracovné pozície na našej škole
menuKritériá pre 2 a 3 - ročné PKŠ a VOV
menuInformácie pre žiakov nastupujúcich do 1.ročníka vyššieho odborného štúdia v šk. roku 2020/2021 - odbory ZT a DRA
menuVýsledky prijímacích skúšok pre nadstavbové štúdium 2020/2021
menuInformácie k prijímaciemu konaniu 2020/2021
menuVýsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia
menu Upravené Kritériá pre 4-ročné denné štúdium 2020-2021
menu Skupiny príbuzných predmetov
menu
Oznam o klasifikácii v 2. polroku
menu
Potvrdenie o návšteve školy
menu
Informácie k maturitným skúškam
menu
Informácie k absolventským skúškam
menu
Výberové konanie na riaditeľa školy
menu
2% dane
menu
Plánované odbory 2020/2021
menu Seminárne práce -štruktúra práce , ukážka práce
menu Elektronická prihláška na UPJŠ v Košiciach
menu Projekt Erasmus +
menu Rozvrh hodín
menu Ochrana osobných údajov
menuDni laboratórnych technológií DILATECH
menu Zákon č.307/2014 Z.z.
menu Hodnotiaca správa
menu Zastupovanie
menu ISIC známky
menu Povinné údajeheader4
Vitajte

Voľné pracovné pozície na našej škole

Bližšie informácie o voľných pracovných pozíciach nájdete TU


Informácie pre záujemcov o druhý termín prijímacieho konania vyššieho odborného štúdia v šk. roku 2020/2021 - odbory ZT a DRA

Druhý termín prijímacích skúšok pre šk. rok 2020/2021 sa pre odbory zubný technik a diplomovaný rádiologický asistent uskutoční 20.augusta 2020.

Prihlášky na štúdium je možné posielať do 31. júla 2020.


Informácie pre žiakov nastupujúcich do prvého ročníka vyššieho odborného štúdia v šk. roku 2020/2021 - odbory ZT a DRA

Informácie pre žiakov nastupujúcich do prvého ročníka vyššieho odborného štúdia v šk. roku 2020/2021 - odbory ZT a DRA


Výsledky prijímacich skúšok pre nadstavbové štúdium

Výsledky prijímacich skúšok pre nadstavbové štúdium


Talentové skúšky v odbore zubný technik plánované na 24.6.2020 sú zrušené

Viac informácií o zrušení talentových skúšok


Informácie pre žiakov nastupujúcich do prvého ročníka v šk. roku 2020/2021

Informácie pre žiakov nastupujúcich do prvého ročníka v šk. roku 2020/2021


Druhý termín prijímacích skúšok pre šk. rok 2020/2021 sa pre 4-ročné odbory neuskutoční

Aktuálna obsadenosť študijných odborov pre šk. rok 2020/2021

Odbor Počet obsadených miest Počet voľných miest
Asistent výživy
12
0
Farmaceutický laborant
30
0
Očný optik
15
0
Zdravotnícky laborant
30
0
Zubný asistent
18
0

Postup pri zápisných lístkoch pre internát

Postup pri zápisných lístkoch pre internát


Informácie k prijímaciemu konaniu 2020/2021


Odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí na štúdium

Odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí na štúdium (verzia .doc)
Odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí na štúdium (verzia .pdf)

Akceptujeme aj elektronicky zaslané Záväzné potvrdenie o nastúpení na štúdium


Záväzné potvrdenie o nastúpení na štúdium

Záväzné potvrdenie o nastúpení na štúdium (verzia .docx)
Záväzné potvrdenie o nastúpení na štúdium (verzia .pdf)

Akceptujeme aj elektronicky zaslané Záväzné potvrdenie o nastúpení na štúdium


Oznam o klasifikácii v 2. polroku


Upravené kritériá pre prijímacie skúšky

Upravené kritériá na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021


Potvrdenie o návšteve školy

Ako získať potvrdenie o návšteve školy v čase prerušeného vyučovania


Informácie k maturitným skúškam

Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 (23. 4. 2020)


Informácie k absolventským skúškam

Rozhodnutie o termínoch a organizácii absolventskej skúšky, záverečnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 (23. 4. 2020)


Prerušenie vyučovania až do odvolania

Na základe rozhodnutia ministera školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 26. marca 2020


Prerušenie vyučovania

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu sa prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období
od 16. marca 2020 do 27. marca 2020.

V škole bude v období prerušenia vyučovania prítomná kontaktná osoba, ktorá bude oprávnená komunikovať so zriaďovateľom, Okresnými úradmi (odbormi školstva)
a v nevyhnutných prípadoch s ostatnou verejnosťou. Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch bude komunikácia prebiehať výlučne elektronickou, emailovou, resp. telefonickou formou.
Usmernenie MŠVVaŠ SR vo veci prerušenia vyučovania v školách ›


Zmena termínu maturitnej skúšky

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa bude konať od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020.
Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.


Prerušenie vyučovania

Na základe pokynu predsedu Košického samosprávneho kraja č. 9/2020 je prerušené vyučovanie na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v dňoch
od 11.03. do 13.03.2020.


Usmernenie MŠVVaŠ SR v súvislosti s koronavírusom

V súvislosti so šírením nového koronavírusu COVID-19 vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR usmernenie pre školy a školské zariadenia

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti koronavírusom

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (druhá aktualizácia)

V najnovšom hodnotení škôl podľa metodiky INEKO v rámci kategórie stredných odborných škôl sme sa umiestnili na 11. mieste v celoslovenskom hodnotení
a na 1. mieste v Košickom kraji.
Poradie škôl - Slovensko - Košický kraj

Virtuálna prehliadka školy

Viac vedieť + viac poznať = lepšie pomáhať
Projekt ESF

Prijatie u pána prezidenta SR a ministra školstva SR


Prezentácia školy v médiách

Predstavenie školy v médiách - TASR - 16. 10. 2017

TV.REGION - Školstvo v Regióne

TV NAŠA - Týždeň vedy a techniky

ASZS
       
 
       
       


spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7