menu Informácie pre žiakov nastupujúcich do 1. ročníka vyššieho odborného štúdia v šk. roku 2020-2021
 menu Informácie pre žiakov nastupujúcich do 1. ročníka v šk. roku 2020-2021
 menu Informácie k prijímaciemu konaniu 2020/2021
 menu Kritériá pre 2 a 3 - ročné PKŠ a VOV
 menu Kritériá pre 4-ročné denné štúdium
 menu FORMULÁR - údaje zákonných zástupcov pre prijímacie skúšky
 menu Plánované študijné odbory
 menu Termíny prijímacích skúšok
 menu Okruhy - diplomovaný optometrista
 menu Okruhy - zubný technik
 menu Okruhy - diplomovaný rádiologický asistent
 menu Okruhy pre 4-ročné denné štúdium
 menu Prihláška - optometrista
 menu Prihláška - zubný technik
 menu Prihláška - rádiologický asistent

 

Zápisný lístok na internát


Postup pri zápisných lístkoch pre internát

Zápisný lístok na internát (verzia .pdf)
Zápisný lístok na internát (verzia .docx)

Vzhľadom na aktuálnu situáciu, škola umožní stiahnutie a zaslanie zápisných lístkov na internát poštou.

Postup pri zápisných lístkoch pre internát:spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7