menu Informácie pre žiakov nastupujúcich do 1. ročníka vyššieho odborného štúdia v šk. roku 2020-2021
 menu Informácie pre žiakov nastupujúcich do 1. ročníka v šk. roku 2020-2021
 menu Informácie k prijímaciemu konaniu 2020/2021
 menu Kritériá pre 2 a 3 - ročné PKŠ a VOV
 menu Kritériá pre 4-ročné denné štúdium
 menu FORMULÁR - údaje zákonných zástupcov pre prijímacie skúšky
 menu Plánované študijné odbory
 menu Termíny prijímacích skúšok
 menu Okruhy - diplomovaný optometrista
 menu Okruhy - zubný technik
 menu Okruhy - diplomovaný rádiologický asistent
 menu Okruhy pre 4-ročné denné štúdium
 menu Prihláška - optometrista
 menu Prihláška - zubný technik
 menu Prihláška - rádiologický asistent

 

Školský rok 2020/2021


Informácie pre žiakov a zákonných zástupcov počas pandémie COVID-19

Vážení rodičia, milí žiaci,
tento školský rok bude plný nariadení a obmedzení, preto Vás chcem požiadať o spoluprácu. V prílohách Vám posielam prvé pokyny pred nástupom do školy.

Vstup do školy bude podmienený odovzdaním dotazníka a vyhlásení.

Aktualizované informácie a usmernenia (28.8.2020):

Poznámka: Žiaci 1.ročníkov (I.AV/OO, I.FL, I.ZuA, I.ZL, I.ZT, I.DRA) dostanú úvodné inštrukcie na školskom dvore, následne sa v sprievode svojich triednych učiteľov presunú do tried podľa rozpisu. Žiaci ostatných tried sa dostavia priamo do učební podľa rozpisu.

Aktualizované informácie a usmernenia (14.9.2020):

Aktualizované informácie a usmernenia (16.9.2020):

S pozdravom
Mgr. Eva Göblová, riaditeľka školyspacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7