Aktuality


menuVýsledky po náhradnom termíne prijímacích skúšok do 1. ročníka PKŠ a VOŠ štúdia
menu2. termín PS v odboroch zubný technik a diplomovaný rádiologický asistent
menuTlačivo o očkovaní
menuČasy prijímacích skúšok
menuOkruhy DRA
menuOkruhy ZT
menuOkruhy DOM
menu Ochrana osobných údajov
menuVýsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia
menuKritériá pre 2 a 3 - ročné PKŠ a VOV
menu Kritériá pre 4-ročné denné štúdium 2018-2019
menu 2% dane
menu
Odborné prednášky FL
menu Deň otvorených dverí
menuDni laboratórnych technológií DILATECH
menuMinister zdravotníctva na našej škole
menu 2. miesto v CK CHO
menu Plánované odbory 2017/2018
menu Odborné prednášky a prehliadka firemných farmaceutických expozícií
menu Prevzatie ISIC kariet pre 1.ročník
menuPredĺženie dopravy na ISIC karte

menu Kritériá pre 2 a 3 - ročné PKŠ a VOV
menu Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia
menuFinančná gramotnosťť
menuSrdce plné zdravia

menu Zákon č.307/2014 Z.z.
menu Hodnotiaca správa
menu Vyhrali sme Fragnerov pohár Nadácie Zentiva a grant 5000€
menu Školský internetový časopis Moyzesko
menu Zastupovanie
menu ISIC známky
menu Povinné údajeheader4
Prijatie u prezidenta SR

Jedným z najúspešnejších študentov našej školy je žiak IV. FLB Erik Schmotzer.

K najväčším z jeho dosiahnutých úspechov patrí

  • 4. miesto na celoštátnom kole SOČ
  • 2. miesto na celoštátnom kole chemickej olympiády v kategórii EF
  • 1. miesto na celoskovenskej interaktívnej súťaži Labak.net
  • 1. miesto na celoštátnom kole biologickej olympiády - projektová časť
  • víťazná práca celoštátneho kola Asociácie pre mládež, vedu a techniku AMAVET, za ktorú zároveň získal cenu dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a bol komisiou vybraný ako reprezentant štátu na prestížnej celosvetovej súťaži INTEL ISEF, Pitsburgh, USA.

Za reprezentáciu štátu mu na osobnom stretnutí udelil ďakovný list minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky p. Juraj Draxler.
Tiež mal tú česť a dňa 4.6.2015 bol pozvaný na osobnú audienciu prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom, kde pán prezident vyjadril osobnú podporu mladým vedeckým talentom.

Prijatie u prezidenta


Prijatie u ministra školstvaspacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7