Aktuality


menuVýsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia
menu FORMULÁR - údaje zákonných zástupcov pre prijímacie skúšky
menu 2% dane
menu
Kritériá pre 4-ročné denné štúdium 2019-2020
menu Seminárne práce -štruktúra práce , ukážka práce
menu Dotazník - stravovanie v minulosti
menu Elektronická prihláška na UPJŠ v Košiciach
menu Plánované odbory 2019/2020
menu Odborné prednášky FL 5.2.2019
menu Dotazník - stravovacie návyky
menu Školský ples 24. januára 2019
menu Projekt Erasmus +
menu Rozvrh hodín
menu Ochrana osobných údajov
menuDni laboratórnych technológií DILATECH
menu Zákon č.307/2014 Z.z.
menu Hodnotiaca správa
menu Vyhrali sme Fragnerov pohár Nadácie Zentiva a grant 5000€
menu Školský internetový časopis Moyzesko
menu Zastupovanie
menu ISIC známky
menu Povinné údaje
menu BEST IN ENGLISH
menuFinančná gramotnosť
menuDotazník-Finančná gramotnosťheader4
Prijatie u prezidenta SR

Jedným z najúspešnejších študentov našej školy je žiak IV. FLB Erik Schmotzer.

K najväčším z jeho dosiahnutých úspechov patrí

  • 4. miesto na celoštátnom kole SOČ
  • 2. miesto na celoštátnom kole chemickej olympiády v kategórii EF
  • 1. miesto na celoskovenskej interaktívnej súťaži Labak.net
  • 1. miesto na celoštátnom kole biologickej olympiády - projektová časť
  • víťazná práca celoštátneho kola Asociácie pre mládež, vedu a techniku AMAVET, za ktorú zároveň získal cenu dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a bol komisiou vybraný ako reprezentant štátu na prestížnej celosvetovej súťaži INTEL ISEF, Pitsburgh, USA.

Za reprezentáciu štátu mu na osobnom stretnutí udelil ďakovný list minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky p. Juraj Draxler.
Tiež mal tú česť a dňa 4.6.2015 bol pozvaný na osobnú audienciu prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom, kde pán prezident vyjadril osobnú podporu mladým vedeckým talentom.

Prijatie u prezidenta


Prijatie u ministra školstvaspacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7