menu Úvod
 menu Partnerské školy
 menu Ciele projektu
 menu Aktivity a výstupy
 menu Projektové stretnutia
 menu Stretnutie v Turecku
 menu Stretnutie v Grecku
 menu Stretnutie v Španielsku
 menu Stretnutie v Košiciach
 menu Dotazník o stravovacích návykoch
 menu Projekt v médiách
 menuVeľká Mikulášska súťaž o čokoláde


 

Projekt Erasmus +

 

Aktivity

Potraviny a žudské telo

Foods like organs - Slovakia

Foods heal the human body - Cyprus

Healthy Eating from Head to Toe - Greece

You are what you eat! - Cyprus

Poster - Tureckospacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7