menu O projekte
 menu Účastnici
 menu Seminár
 menu Seminárne práce
 menu Vyhodnotenie
 
 

Projekt nadácie ZENTIVA

 

Nadácia Zentiva

 

Účastníci projektu


Do projektu sa zapojilo 50 študentov stredných zdravotníckych škôl z odboru farmaceutický laborant.

Zastúpené školy:

SZŠ – Bratislava, Záhradnícka 44
SZŠ – Trnava, Daxnerova 6
SZŠ – Trenčín, Braneckého 4
SZŠ – Banská Bystrica, Tajovského 24
SZŠ – Košice, Moyzesova 17

Žiaci našej školy:

  1. Eva Nahajová, III. FLA
  2. Kristína Šmajdová, III. FLA
  3. Veronika Chripáková, IV. FLA
  4. Gloria Laura Michalčíková, IV. FLA
  5. Marcela Štofaníková, IV. FLA
  6. Barbora Babičová, IV. FLB
  7. Katarína Koščáková, IV. FLB
  8. Natália Kosťová, IV. FLB
  9. Veronika Krajníková, IV. FLB
  10. Marianna Vidumská, IV. FLB

 

spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7