menu O projekte
 menu Účastnici
 menu Seminár
 menu Seminárne práce
 menu Vyhodnotenie
 
 

Projekt nadácie ZENTIVA

 

Vzdelávací seminár

Dvojdňový vzdelávací seminár mal vežmi zaujímavú obsahovú náplň. Odzneli tieto prednášky a diskusie k nim:

  1. Zdravotnícky systém na Slovensku, Ing. Peter Pažitný, MSc. (Health Policy Institute)
  2. Farmaceutický trh, trh s liekmi, Prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc. (FaF UK)
  3. Právne aspekty fungovania zdravotníctva / lekárenstva, PharmDr. Juraj Fecsu, MSc. ( Lekáreň Poliklinika Mýtna
  4. Lieková politika a cenotvorba na Slovensku, MUDr. Angelika Szalayová  (Health Policy Institute)
  5. Etika v povolaní farmaceutického laboranta, PharmDr. Miroslava Snopková, PhD. (FaF UK )
  6. Zásobovanie liekmi, PharmDr. Alžbeta Streharski  (Lekáreň sv. Michala)
  7. Zdravotníctvo 2020. Strategické scenáre, Ing. Peter Balík, MA (Health Policy Institute)
  8. Marketing vožnopredajných liekov, úloha reklamnej agentúry, Ing. Kateřina Drhová, Zentiva., Agentúra
  9. Marketing v lekárni, PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH
  10. Cross – selling ako odborný nástroj pri dispenzačnej práci v lekárni, PharmDr. Jana Matušková

Súčasou seminára bol workshop zameraný na praktické úlohy súvisiace s vožbou správnych liekov na zabezpečenie potrieb pacienta.
Konal sa pod vedením PharmDr. Jany Matuškovej.

 

Galerie: obrázek 1 z 13 Galerie: obrázek 2 z 13 Galerie: obrázek 3 z 13 Galerie: obrázek 4 z 13 Galerie: obrázek 5 z 13 Galerie: obrázek 6 z 13 Galerie: obrázek 7 z 13 Galerie: obrázek 8 z 13 Galerie: obrázek 9 z 13 Galerie: obrázek 10 z 13 Galerie: obrázek 11 z 13 Galerie: obrázek 12 z 13 Galerie: obrázek 13 z 13>

 
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7