menu O projekte
 menu Účastnici
 menu Seminár
 menu Seminárne práce
 menu Vyhodnotenie
 
 

Projekt nadácie ZENTIVA

 

Nadácia Zentiva

 

Seminárne práce


Súčasťou projektu je súťaž o najlepšie seminárne práce.

Z celkového počtu 50 prác odborná hodnotiaca komisia vyberie 15. Autori budú obhajovať svoje práce pred hodnotiacou komisiou a zúčastnenými členmi projektu. Bude vyhodnotených 10 najlepších prác a najlepšia škola. Tá  získa ocenenie Fragnerov pohár a grant vo výške 5000 eur.
Ocenení žiaci sa za odmenu zúčastnia exkurzie do výrobného závodu Zentiva v Prahe.

Témy seminárnych prác:

  1. Aká je motivácia pacientov na nákup voľnopredajného lieku v lekárni?
  2. Aké sú najžiadanejšie lieky  viazané na lekársky predpis, ktoré si pacienti v lekárni žiadajú „ bez receptu “?
  3. Návšteva lekára alebo nákup lieku bez lekárskeho predpisu?
  4. Návrh štandardných terapeutických postupov pre farmaceutických laborantov pri ochoreniach GIT voľnopredajnými liekmi.
  5. Návrh štandardných terapeutických postupov pre farmaceutických laborantov pri liečbe chrípkových ochorení voľnopredajnými liekmi.
  6. Reklama na lieky v prostredí verejnej lekárne a jej vplyv pri zlepšovaní zdravia.
  7. Aké sú najžiadanejšie lieky, ktoré si pacienti v lekárni žiadajú „bez receptu“?
  8. Cena liekov a jej dopad na domáci rozpočet.

 

 

 

spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7