menu Akcie
 menu Prehľad aktivít 2018/2019
 menu Projekt Erasmus+
 menu Výsledky súťaží
 menu Úspechy študentov
 menu Úspešní absolventi
 menu Projekt ESF
 menu DILATECH
 menu IUVENTA KomPrax
 menu Digiškola
 menu Nadácia Zentiva
 menu Projekt Comenius
 menu Projekt Connecting Classrooms
 menu Projekt Srdce plné zdravia
 

header4
Súťaže - 2018/2019

VÝSLEDKY SÚŤAŽÍ A OLYMPIÁD

Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku
   
1. miesto Dalibor Kováč, III. FL
2. miesto Martin Gotsch, IV. FLB
3. miesto Nikola Šatalová, IV. ZuA
   
Školské kolo olympiády v anglickom jazyku
   
1. miesto Kevin Kroták, III. OO
2. miesto Daniel Daduľák, III. OO
3. miesto Gabriela Čákyová, II. FL
  Lenka Hacková, I. ZL
   
Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
   
A. kategória
1. miesto Zuzana Obšutová – IV. FLA
2. miesto Sarah Andrusová – IV. FLA
3. miesto Klaudia Hudáková – IV. FLA
   
B. kategória
1. miesto Lenka Grácová - II. ZuA
2. miesto Erika Brutovská - II. AV/OO
3. miesto Rastislav Reznický – II. FL
  Rastislav Reznický – II. FL
   
Súťažná prehliadka prác LAB AKADÉMIA KOŠICE - školské kolo
   
Víťazné práce v jednotlivých študijných odboroch
   
v študijnom odbore asistent výživy
  Kristína Andruščáková: Fenylketonúria
v študijnom odbore zubný asistent
  Kristína Trávničková: Zdravotná gramotnosť študentov I. roč. na SZŠ
v študijnom odbore farmaceutický laborant
  Kristína Prokšejová: Scabies                                                             
v študijnom odbore zdravotnícky laborant
  1. miesto: Viktória Medvecová -Pigmenty a ich dôkaz
2. miesto: Lenka Anderková - Tumorové markery
3. miesto: Helena Hudačeková - Trombocytopatie – poliekové, TTP, HUS, DIC
   
Do súťažnej prehliadky prác LAB académia 2018 v Banskej Bystrici s celoslovenskou účasťou, ktorá sa bude konať 28.11.2018, boli na základe výsledkov školského kola delegovaní Viktória Medvecová, Lenka Anderková, Helena Hudačeková.

 

spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7