menu Akcie
 menu Prehľad aktivít 2018/2019
 menu Projekt Erasmus+
 menu Výsledky súťaží
 menu Úspechy študentov
 menu Úspešní absolventi
 menu Projekt ESF
 menu DILATECH
 menu IUVENTA KomPrax
 menu Digiškola
 menu Nadácia Zentiva
 menu Projekt Comenius
 menu Projekt Connecting Classrooms
 menu Projekt Srdce plné zdravia
 

header4
Školské akcie - 2018/2019

Plánované aktivity s finančným príspevkom žiakov
v školskom roku 2018/2019

 

Názov akcie Predpokladaný termín Počet žiakov/trieda Náklady
na žiaka
Zodpovedný
 
September
Literárno - historická exkurzia - Kežmarok 27. 9. 2018 2. ročník 13€/žiak PK SJL
KOŽAZ
* pozri vysvetlenie dole
      PK Človek a príroda
Október
Po stopách Dr. V. Alexandra 4. 10. 2018 I. DRA 13€/ žiak Kravcová
Imatrikulácia I. ročník   1. ročník 0,5€/ žiak ŽŠR, Jakubová
Január
Odborná exkurzia - Bardejovské kúpele 16. 1. 2019 27 žiakov 12€/ žiak Vozárová
Školský ples   žiaci školy 14€/ žiak ŽŠR, Jakubová
Jún
Plavecký kurz jún 2.ročník 350€/žiak PK Zdravie a pohyb

* povinná akcia vyplývajúca zo ŠVP

 

 
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7