menu Akcie
 menu Prehľad aktivít 2017/2018
 menu Výsledky súťaží
 menu Úspechy študentov
 menu Úspešní absolventi
 menu Projekt ESF
 menu DILATECH
 menu IUVENTA KomPrax
 menu Digiškola
 menu Nadácia Zentiva
 menu Projekt Comenius
 menu Projekt Connecting Classrooms
 menu Projekt Srdce plné zdravia
 

header4
Školské akcie - 2017/2018

JÚN 2018

 

5. 6. 2018 Druhé účelové cvičenie žiakov I. ročníka – podľa pokynov
7. 6. 2018 Štvrté účelové cvičenie žiakov II. ročníka – podľa pokynov
11. 6. 2018 Skúšky spôsobilosti ZuA – praktická časť - ZuA
11. 6. 2018 Exkurzia I. FL v rámci NBK – návšteva kláštora– 8. a 9. VH
12. 6. 2018 Skúšky spôsobilosti ZuA – teoretická časť
12. 6. 2018 Exkurzia I. AV/ OO a I. OO/AV v rámci NBK – návšteva kláštora – 8. a 9. VH
15. 6. 2018 Posledný deň na odovzdávanie seminárnych prác - žiakmi III. roč. a II. DRA- TRU a ich rozdelenie odb. učiteľom
20. 6. 2018 Náhrada aktivít - Účelové cvičenie II. ročník - podľa harmonogramu
22. 6. 2018 Vyučovanie končí 5. VH
22. 6. 2018 Pedagogická rada – vyhodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov žiakov  za 2. polrok šk. roka 2017/2018 - 13. 00
25.6.2018 Školský výlet – II. AV/ ZuA, II. OO
25.6.2018 I. ročník – odb. prírodovedná exkurzia Maďarsko – Nyíregyháza – Stupáková, Potomová, Bálintová, Buňová, Göblová, Matto, Hribová, Slivkárová
26.6.2018 Prijímacie konanie - odbor DRA VOŠ, ZT PKŠ, DOM VOŠ
26.6.2018 Žiaci I., II. a III. ročníka – náhradné aktivity v rozsahu najmenej 4VH – pozri rozpis
27.6.2018 Školský výlet/ exkurzia: II. AV/ ZuA, I. ZuA,III. FLA, III. ZuA, III. FLB, II. OO
27.6.2018 Prednáška pre III. AV v uč. 219 – Tiene cukrovky (9:00 – 12:00)
28.6.2018 Aktivita v rámci VMR – „Dorka – krízové centrum“ pre III. ročník v ŠI, Považská 7 od 8:15 – 10:30 ( dozor: Vozárová, Rogaľová, Bučková, Polončáková, Abdi) po akcii rozchod
30. 6. 2018 Slávnostné ukončenie školského roku - 8:00

 

ARCHÍV 2017/2018
MÁJ 2018
APRÍL 2018
MAREC 2018
FEBRUÁR 2018
JANUÁR 2018
DECEMBER 2017
NOVEMBER 2017
OKTÓBER 2017
SEPTEMBER 2017

 

spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7