menu Akcie
 menu Prehľad aktivít 2018/2019
 menu Projekt Erasmus+
 menu Výsledky súťaží
 menu Úspechy študentov
 menu Úspešní absolventi
 menu Projekt ESF
 menu DILATECH
 menu IUVENTA KomPrax
 menu Digiškola
 menu Nadácia Zentiva
 menu Projekt Comenius
 menu Projekt Connecting Classrooms
 menu Projekt Srdce plné zdravia
 

header4
Školské akcie - 2017/2018

Plánované aktivity v školskom roku 2017/2018

RÁMCOVÝ ŠKOLSKÝ PLÁN – šk. rok 2017/2018 (.pdf )

Názov akcie Predpokladaný termín Počet žiakov/trieda Náklady
na žiaka
Zodpovedný
 
September
Palác zázrakov a ocenárium (Budapešť) september/jún 1. /2. ročník 25€/žiak PK Človek a príroda
Odborná exkurzia do Fecupralu (Prešov) september/jún 3. /2. ročník 5€/žiak PK Človek a príroda
KOŽAZ
* pozri vysvetlenie dole
18.9.-20.9.2017 3.ročník 45€/žiak Göblová
Október
Svoj život si riadiš ty október 1. ročník 0€/žiak VP, KDP, Hríbová
Imatrikulácia I. ročník   1. ročník 1€/ žiak ŽŠR, Jakubová
November
Odborné prednášky a prehliadka firemných farmaceutických expozícií na  pôde školy október november celoškolská aktivita 0€/žiak Potomová
Človek a jeho zdravie november 2. ročník 0€ KDP,VP, ČK
Človek a jeho zdravie november 2. ročník 0€ KDP,VP, ČK
December
Expert celoslovenská vedomostná súťaž   1.-4.ročník 4€/žiak Šnajderová
Vianočná akadémia   žiaci školy 0,5€/ žiak ŽŠR, Jakubová
Január
Školský ples   žiaci školy 13€/ žiak ŽŠR, Jakubová
Február
Exkurzia v kúpeľnom zariadení NEDÚ Ľubochňa 13.2.2018 40 25 €/ žiak Vasilíková
Lyžiarsky výcvik 19.2.-23.2.2018 1.ročník 50€/žiak Némethová
Marec
Exkurzia v distribučnej spoločnosti UNIPHARMA v Prešove marec 30 žiakov 8€/žiak Potomová, PK FL
Farmaceutická fakulta UVLF Košice   3. ročník FL   Potomová
Prírodovedecká fakulta UPJŠ- Košice   žiaci FL   Slivkárová
Klokan - medzinárodná matematická súťaž   1.- 4. ročník 4€/žiak Šnajderová
Apríl
Exkurzia farmy  - podpora predaja z dvora. 23. 4. 2018 26 20 € Vasilíková
Máj
Kultúrno-poznávacia exkurzia (Paríž, Londýn) máj 1. - 3. ročník 300€/žiak Bálintová
Hudobno-výchovný koncert agentúry Amos máj 1.a 2. ročník 2 € PK DEJ a OBN
Odborná exkurzia do botanickej záhrady (Košice) máj 1. ročník 0€/žiak PK Človek a príroda
Odborná exkurzia - Technické múzeum Košice máj/jún 1. /2.ročník 2€/žiak PK Človek a príroda
Tricklandia máj/jún 1./2.roč. 25€/žiak PK Človek a príroda
Jún
Oborná exkurzia vo Viedni jún 25 žiakov, odbor FL 50€/žiak Potomová, Slivkárová, Demjanová
Plavecký kurz jún 2.ročník 250€/žiak Göblová
Odborná exkurzia  Plavnica AGROKARPATY - pestovanie a spracovanie liečivých rastlín jún II. roč. odbor FL 25€/žiak PK FL
Exkurzia  - Botanická záhrada v Košiciach jún I. roč., odbor FL 2€/žiak Slivkárová, Gajdošová
Oborná exkurzia v Červenom Kláštore jún 25 žiakov, odbor FL 25€/žiak PK FL 
Biologická odborná exkurzia (Bojnice/ Nyíregyháza/Dvor Kralove+Farmaceutické múzeum) jún 1. ročník 25€/žiak PK Človek a príroda
Odborná exkurzia - Úpravňa  (Brezovica) jún 1. /2. ročník 10€/žiak PK Človek a príroda
Odborná exkurzia do Nestville parku (Hniezdne) jún 2. ročník 20€/žiak PK Človek a príroda
Nemocničná lekáreň a sklad zdravotníckych potrieb jún II. roč. odbor FL   Potomová, Vojakovičová

* povinná akcia vyplývajúca zo ŠVP

 

 
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7