menuVýsledky PS 23.8.2018 do 1. ročníka PKŠ a VOŠ štúdia
 menu Kritériá pre 4-ročné denné štúdium
 menu Plánované študijné odbory
 menu Kritériá pre 2 a 3 - ročné PKŠ a VOV
 menu Termíny prijímacích skúšok
 menu Okruhy - diplomovaný optometrista
 menu Okruhy - zubný technik
 menu Okruhy - diplomovaný rádiologický asistent
 menu Okruhy pre 4-ročné denné štúdium
 menu Prihláška - optometrista
 menu Prihláška - zubný technik
 menu Prihláška - rádiologický asistent

 

Výsledky ZuA


Výsledky prijímacieho konania
pre odbor zubný asistent
pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka
4-ročného denného štúdia pre školský rok 2016/2017

P. č. Kód na PS Body PS spolu Body známky ZŠ Body olympiády Body test SJL Body test BIO Body Testovanie 9 - SJL Body Testovanie 9 - MAT Kód rozhodnutia Umiestnenie Potvrdenie zápisu
1
28429
129.00
46.00
1.00
28.00
20.00
17.00
17.00
PP
1
 
2
28319
121.50
38.00
0.00
28.50
21.00
19.00
15.00
PP
2
 
3
27521
120.50
46.00
0.00
24.50
24.00
12.00
14.00
PP
3
 
4
18876
118.00
36.00
0.00
28.00
25.00
16.00
13.00
PP
4
 
5
24375
117.00
43.00
0.00
26.00
28.00
16.00
4.00
PP
5
 
6
12753
116.00
36.00
0.00
29.00
25.00
15.00
11.00
PP
6
 
7
17997
114.50
42.00
0.00
26.50
26.00
11.00
9.00
PP
7
 
8
28525
113.00
44.00
0.00
24.00
15.00
16.00
14.00
PP
8
 
9
20215
112.00
42.00
0.00
23.00
22.00
16.00
9.00
PP
9
 
10
18076
109.50
33.00
0.00
25.50
22.00
14.00
15.00
PP
10
 
11
25165
108.50
44.00
0.00
21.50
22.00
10.00
11.00
NM
11
 
12
22593
107.50
38.00
0.00
22.50
28.00
14.00
5.00
NM
12
 
13
24665
107.00
34.00
0.00
24.00
23.00
15.00
11.00
NM
13
 
14
14173
107.00
42.00
0.00
26.00
16.00
13.00
10.00
NM
14
 
15
21388
105.50
35.00
1.00
26.50
18.00
15.00
10.00
NM
15
 
16
24211
104.00
33.00
0.00
25.00
20.00
15.00
11.00
NM
16
 
17
23343
103.00
31.00
0.00
26.00
24.00
15.00
7.00
NM
17
 
18
18524
103.00
39.00
0.00
24.00
19.00
15.00
6.00
NM
18
 
19
24805
102.50
35.00
0.00
19.50
27.00
10.00
11.00
NM
19
 
20
18283
101.00
23.00
0.00
26.00
25.00
14.00
13.00
NM
20
 
21
17009
100.50
23.00
0.00
25.50
21.00
13.00
18.00
NM
21
 
22
16134
100.50
36.00
0.00
23.50
18.00
11.00
12.00
NM
22
 
23
26023
100.50
36.00
0.00
25.50
15.00
15.00
9.00
NM
23
 
24
23401
98.50
38.00
0.00
19.50
22.00
10.00
9.00
NM
24
 
25
16753
98.50
43.00
0.00
22.50
13.00
13.00
7.00
NM
25
 
26
17489
97.50
19.00
0.00
26.50
22.00
13.00
17.00
NM
26
 
27
16283
95.50
42.00
0.00
22.50
17.00
8.00
6.00
NM
27
 
28
14824
94.50
30.00
0.00
23.50
23.00
11.00
7.00
NM
28
 
29
15356
93.50
32.00
0.00
19.50
12.00
12.00
18.00
NM
29
 
30
12725
93.00
38.00
0.00
19.00
22.00
6.00
8.00
NM
30
 
31
16234
92.00
28.00
0.00
26.00
17.00
14.00
7.00
NM
31
 
32
23835
90.50
30.00
0.00
23.50
19.00
11.00
7.00
NM
32
 
33
19738
90.00
36.00
0.00
22.00
13.00
14.00
5.00
NM
33
 
34
25846
89.50
22.00
0.00
24.50
16.00
15.00
12.00
NM
34
 
35
23712
88.50
26.00
0.00
22.50
17.00
12.00
11.00
NM
35
 
36
27516
88.50
25.00
0.00
21.50
16.00
14.00
12.00
NM
36
 
37
15423
88.00
30.00
0.00
20.00
25.00
8.00
5.00
NM
37
 
38
10927
85.50
28.00
0.00
26.50
17.00
10.00
4.00
NM
38
 
39
25969
85.00
24.00
0.00
25.00
16.00
12.00
8.00
NM
39
 
40
24835
81.50
22.00
0.00
20.50
13.00
16.00
10.00
NM
40
 
41
24840
80.00
19.00
0.00
23.00
16.00
12.00
10.00
NM
41
 
42
29236
79.50
16.00
0.00
21.50
22.00
11.00
9.00
NM
42
 
43
17348
79.00
21.00
0.00
20.00
22.00
9.00
7.00
NM
43
 
44
20937
74.00
23.00
0.00
15.00
11.00
15.00
10.00
NM
44
 
45
20143
70.00
32.00
0.00
18.00
9.00
6.00
5.00
NM
45
 
46
21737
69.00
30.00
0.00
14.00
9.00
8.00
8.00
NM
46
 
47
11417
60.50
14.00
0.00
16.50
17.00
10.00
3.00
NM
47
 
48
22278
56.00
8.00
0.00
19.00
18.00
8.00
3.00
NM
48
 
49
13053
52.00
4.00
0.00
20.00
15.00
11.00
2.00
NM
49
 
50
19677
75.50
28.00
0.00
16.50
6.00
15.00
10.00
N5
50
 
51
29251
74.00
42.00
0.00
0.00
0.00
16.00
16.00
N1
51
 
52
25089
62.00
42.00
0.00
0.00
0.00
8.00
12.00
N1
52
 
53
20816
60.00
26.00
0.00
0.00
0.00
16.00
18.00
N1
53
 
54
16983
48.00
18.00
0.00
0.00
0.00
18.00
12.00
N1
54
 
55
28119
41.00
23.00
0.00
0.00
0.00
13.00
5.00
N1
55
 

 

Informácie k zápisu pre prijatých uchádzačov:
Zápis sa uskutoční 19.5. (štvrtok) na sekretariát školy od 8-00 hod..

Na zápis je potrebné doniesť:

  1. Zápisný lístok,
  2. fotografiu žiaka/žiačky formátu 28x34 mm pre vystavenie školského preukazu – potrebný pre vstup do budovy, knižnice, ...  (nie staršiu ako 2 mesiace),
  3. 20€ na preukaz žiaka ISIC/EURO 26 – táto suma zahŕňa poplatok za známku ISIC na školský rok 2016/2017 a poplatok za výrobu čipového preukazu,
  4. prílohu č. 1 Lekársky posudok splnenia zdravotných kritérií, (v prípade, že ste ho nedoručili škole),
  5. prílohu č. 2 Prehlásenie rodiča o zdravotnej spôsobilosti, (v prípade, že ste ho nedoručili škole).

 

Vysvetlivky:

P1 - prijatatý bez skúšok
PP - Prijatý po prijímacích skúškach
NM - neprijatý pre nedostatok miesta
N5 - neprijatý nevyhovel PS (test pod 9 bodov)
N1 - neprítomný
Z - zapísaný
P - pozvaný na zápis
X - nezapísaný (zrušil alebo nebol)

 spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7