menuVýsledky PS 23.8.2018 do 1. ročníka PKŠ a VOŠ štúdia
 menu Kritériá pre 4-ročné denné štúdium
 menu Plánované študijné odbory
 menu Kritériá pre 2 a 3 - ročné PKŠ a VOV
 menu Termíny prijímacích skúšok
 menu Okruhy - diplomovaný optometrista
 menu Okruhy - zubný technik
 menu Okruhy - diplomovaný rádiologický asistent
 menu Okruhy pre 4-ročné denné štúdium
 menu Prihláška - optometrista
 menu Prihláška - zubný technik
 menu Prihláška - rádiologický asistent

 

Výsledky ZL


Výsledky prijímacieho konania
pre odbor zdravotnícky laborant
pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka
4-ročného denného štúdia pre školský rok 2018/2019

Informácie k zápisu pre prijatých uchádzačov:
Zápis sa uskutoční 23.5. (streda) na sekretariáte školy od 8-00 do 15-30 hod. .

Bližšie informácie na t.č. 055/622 11 89

P. č.
Kód na PS
Body PS spolu
Body známky ZŠ
Body olympiády
Body test SJL
Body test CHE
Body monitor SJL
Body monitor MAT
Kód rozhodnutia
Umiestnenie
Potvrdenie zápisu
1. 10123 143 50 6 24 29 16 18 PP 1  
2. 30377 140 48 0 29 26 17 20 PP 2  
3. 30934 138 50 0 29 24 18 17 PP 3  
4. 30011 135 44 1 29 28 17 16 PP 4  
5. 10868 131 48 0 25 24 17 17 PP 5  
6. 30211 131 50 0 26 21 16 18 PP 6  
7. 10168 130 50 0 25 24 16 15 PP 7  
8. 30202 129 50 0 26 24 16 13 PP 8  
9. 30867 129 50 5 24 19 15 16 PP 9  
10. 30865 128 50 0 26 24 12 16 PP 10  
11. 10560 124 40 0 29 28 17 10 PP 11  
12. 10055 124 40 0 26 25 15 18 PP 12  
13. 10116 124 46 0 25 25 12 16 PP 13  
14. 10068 124 50 0 24 25 15 10 PP 14  
15. 10394 120 50 0 24 20 12 14 PP 15  
16. 10092 119 42 0 23 26 16 12 PP 16  
17. 10455 119 40 0 25 22 16 16 PP 17  
18. 10958 119 42 0 27 20 14 16 PP 18  
19. 10990 118 46 0 21 16 17 18 PP 19  
20. 30175 116 42 0 26 21 14 13 PP 20  
21. 10321 115 42 0 23 25 11 14 PP 21  
22. 30026 114 35 0 25 25 15 14 PP 22  
23. 30208 114 38 0 28 22 15 11 PP 23  
24. 30147 114 38 0 26 23 15 12 PP 24  
25. 30640 113 36 0 24 26 15 12 NM *** 25  
26. 30486 113 46 0 21 20 12 14 NM *** 26  
27. 10418 112 39 0 22 27 16 8 NM *** 27  
28. 30762 111 34 0 26 21 18 12 NM 28  
29. 10379 110 40 0 21 23 15 11 NM 29  
30. 10449 110 36 0 14 27 15 18 NM 30  
31. 10763 108 38 1 23 21 12 13 NM 31  
32. 10117 108 48 0 17 21 16 6 NM 32  
33. 10412 105 38 0 16 24 9 18 NM 33  
34. 30418 102 36 0 20 24 11 11 NM 34  
35. 10903 100 32 0 24 21 14 9 NM 35  
36. 10045 100 35 0 17 23 14 11 NM 36  
37. 10623 97 34 0 14 19 13 17 NM 37  
38. 10251 93 29 0 15 25 13 11 NM 38  
39. 10098 93 38 0 18 14 15 8 NM 39  
40. 10552 91 29 0 20 18 15 9 NM 40  
41. 30383 86 27 0 20 19 12 8 NM 41  
42. 10864 84 27 0 19 19 12 7 NM 42  
43. 10319 83 38 0 16 13 8 8 NM 43  
44. 30090 82 24 0 24 18 9 7 NM 44  
45. 30093 79 32 0 18 16 10 3 NM 45  
46. 10206 78 24 0 15 17 12 10 NM 46  
47. 30838 73 18 0 21 14 14 6 NM 47  
48. 10972 69 29 0 10 17 8 5 NM 48  
49. 30971 67 16 0 20 16 10 5 NM 49  
50. 10426 64 14 0 16 17 11 6 NM 50  
51. 10120 84 48 0 0 0 16 20 N1 51  
52. 30770 83 48 0 0 0 16 19 N1 52  
53. 10089 76 42 0 0 0 16 18 N1 53  
54. 10519 68 44 0 0 0 15 9 N1 54  
55. 30981 64 35 0 0 0 13 16 N1 55  
56. 10265 53 26 0 0 0 12 15 N1 56  

Informácie k zápisu pre prijatých uchádzačov:
Zápis sa uskutoční 23.5. (streda) na sekretariát školy od 8-00 do 15-30 hod. .

Bližšie informácie na t.č. 055/622 11 89

Na zápis je potrebné doniesť:

  1. Zápisný lístok,
  2. fotografiu žiaka/žiačky formátu 28x34 mm pre vystavenie školského preukazu – potrebný pre vstup do budovy, knižnice, ...  (nie staršiu ako 2 mesiace),
  3. 20€ na preukaz žiaka ISIC/EURO 26 – táto suma zahŕňa poplatok za známku ISIC na školský rok 2016/2017 a poplatok za výrobu čipového preukazu,
  4. prílohu č. 1 Lekársky posudok splnenia zdravotných kritérií, (v prípade, že ste ho nedoručili škole),
  5. prílohu č. 2 Prehlásenie rodiča o zdravotnej spôsobilosti, (v prípade, že ste ho nedoručili škole).

Vysvetlivky:

P1 - prijatatý bez skúšok
PP - Prijatý po prijímacích skúškach
NM - neprijatý pre nedostatok miesta
NM*** - neprijatý pre nedostatok miesta - predpokladaná zmena po zápise 23.5.2018 z dôvodu zápisu žiakov, ktorí sú prijatí na dva odbory
N5 - neprijatý nevyhovel PS (test pod 9 bodov)
N1 - neprítomný
Z - zapísaný
P - pozvaný na zápis
X - nezapísaný (zrušil alebo nebol)

 spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7