menuVýsledky PS 23.8.2018 do 1. ročníka PKŠ a VOŠ štúdia
 menu Kritériá pre 4-ročné denné štúdium
 menu Plánované študijné odbory
 menu Kritériá pre 2 a 3 - ročné PKŠ a VOV
 menu Termíny prijímacích skúšok
 menu Okruhy - diplomovaný optometrista
 menu Okruhy - zubný technik
 menu Okruhy - diplomovaný rádiologický asistent
 menu Okruhy pre 4-ročné denné štúdium
 menu Prihláška - optometrista
 menu Prihláška - zubný technik
 menu Prihláška - rádiologický asistent

 

Výsledky OO


Výsledky prijímacieho konania
pre odbor očný optik
pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka
4-ročného denného štúdia pre školský rok 2016/2017

P. č.
Kód na PS
Body PS spolu
Body známky ZŠ
Body olympiády
Body test SJL
Body test BIO
Body Testovanie 9 - SJL
Body Testovanie 9 - MAT
Kód rozhodnutia
Umiestnenie
Potvrdenie zápisu
1
11519
0.00
46.00
0.00
0.00
0.00
18.00
18.00
P1
1
Z
2
11337
123.00
46.00
0.00
29.00
26.00
17.00
5.00
PP
2
1
3
16586
123.00
37.00
0.00
29.00
23.00
15.00
19.00
PP
3
1
4
22124
119.50
44.00
0.00
26.50
20.00
14.00
15.00
PP
4
1
5
27323
119.00
44.00
0.00
30.00
23.00
13.00
9.00
PP
5
1
6
26435
118.00
48.00
0.00
23.00
15.00
16.00
16.00
PP
6
1
7
20750
114.00
42.00
0.00
25.00
27.00
11.00
9.00
PP
7
1
8
23994
111.00
46.00
0.00
23.00
26.00
12.00
4.00
PP
8
1
9
21942
110.50
44.00
0.00
25.50
26.00
11.00
4.00
PP
9
1
10
13595
109.50
32.00
0.00
27.50
22.00
14.00
14.00
PP
10
1
11
10008
106.50
27.00
0.00
23.50
22.00
16.00
18.00
PP
11
1
12
18864
105.50
21.00
0.00
27.50
28.00
16.00
13.00
PP
12
1
13
24294
104.00
50.00
0.00
20.00
10.00
13.00
11.00
PP
13
1
14
15876
102.50
36.00
0.00
23.50
20.00
12.00
11.00
PP
14
1
15
15848
101.50
33.00
0.00
23.50
24.00
14.00
7.00
PP
15
1
16
23102
101.50
28.00
0.00
28.50
16.00
17.00
12.00
PP
16
1
17
17928
101.50
33.00
0.00
29.50
13.00
16.00
10.00
PP
17
1
18
19142
100.50
38.00
0.00
23.50
20.00
10.00
9.00
PP
18
1
19
16386
99.50
33.00
0.00
29.50
13.00
10.00
14.00
PP
19
1
20
21202
94.50
31.00
0.00
24.50
24.00
9.00
6.00
PP
20
1
21
19073
90.50
24.00
0.00
22.50
26.00
10.00
8.00
NM
21
1
22
29711
89.00
39.00
0.00
23.00
13.00
11.00
3.00
NM
22
1
23
11658
86.50
19.00
0.00
24.50
18.00
15.00
10.00
NM
23
1
24
24809
82.00
28.00
0.00
22.00
10.00
14.00
8.00
NM
24
1
25
24218
79.50
26.00
0.00
20.50
17.00
12.00
4.00
NM
25
1
26
13965
78.00
22.00
0.00
15.00
22.00
8.00
11.00
NM
26
1
27
24731
77.50
26.00
0.00
22.50
13.00
13.00
3.00
NM
27
1
28
22307
72.50
14.00
0.00
21.50
24.00
10.00
3.00
NM
28
1
29
25798
69.00
22.00
0.00
20.00
14.00
9.00
4.00
NM
29
1
30
14124
63.50
19.00
0.00
18.50
18.00
5.00
3.00
NM
30
1
31
10305
57.00
8.00
0.00
13.00
16.00
12.00
8.00
NM
31
1
32
27633
90.50
31.00
0.00
24.50
8.00
16.00
11.00
N5
32
1
33
20171
70.00
42.00
0.00
0.00
0.00
16.00
12.00
N1
33
1
34
15965
62.00
42.00
0.00
0.00
0.00
10.00
10.00
N1
34
1
35
28545
60.00
30.00
0.00
0.00
0.00
15.00
15.00
N1
35
1
36
25309
50.00
31.00
0.00
0.00
0.00
13.00
6.00
N1
36
1
37
13353
42.00
25.00
0.00
0.00
0.00
11.00
6.00
N1
37
1
38
12989
37.00
22.00
0.00
0.00
0.00
11.00
4.00
N1
38
1
39
16531
29.00
13.00
0.00
0.00
0.00
11.00
5.00
N1
39
1

 

Informácie k zápisu pre prijatých uchádzačov:
Zápis sa uskutoční 19.5. (štvrtok) na sekretariát školy od 8-00 hod..

Na zápis je potrebné doniesť:

  1. Zápisný lístok,
  2. fotografiu žiaka/žiačky formátu 28x34 mm pre vystavenie školského preukazu – potrebný pre vstup do budovy, knižnice, ...  (nie staršiu ako 2 mesiace),
  3. 20€ na preukaz žiaka ISIC/EURO 26 – táto suma zahŕňa poplatok za známku ISIC na školský rok 2016/2017 a poplatok za výrobu čipového preukazu,
  4. prílohu č. 1 Lekársky posudok splnenia zdravotných kritérií, (v prípade, že ste ho nedoručili škole),
  5. prílohu č. 2 Prehlásenie rodiča o zdravotnej spôsobilosti, (v prípade, že ste ho nedoručili škole).

 

Vysvetlivky:

P1 - prijatatý bez skúšok
PP - Prijatý po prijímacích skúškach
NM - neprijatý pre nedostatok miesta
N5 - neprijatý nevyhovel PS (test pod 9 bodov)
N1 - neprítomný
Z - zapísaný
P - pozvaný na zápis
X - nezapísaný (zrušil alebo nebol)

 

 spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7