menuVýsledky PS 23.8.2018 do 1. ročníka PKŠ a VOŠ štúdia
 menu Kritériá pre 4-ročné denné štúdium
 menu Plánované študijné odbory
 menu Kritériá pre 2 a 3 - ročné PKŠ a VOV
 menu Termíny prijímacích skúšok
 menu Okruhy - diplomovaný optometrista
 menu Okruhy - zubný technik
 menu Okruhy - diplomovaný rádiologický asistent
 menu Okruhy pre 4-ročné denné štúdium
 menu Prihláška - optometrista
 menu Prihláška - zubný technik
 menu Prihláška - rádiologický asistent

 

Kritériá na prijímačky

K R I T É R I Á
pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka
2-ročného pomaturitného kvalifikačného denného štúdia
v odbore zubný technik
a
3-ročného vyššieho odborného denného štúdia
v odbore diplomovaný rádiologický asistent
pre školský rok 2017/2018

 

 

V školskom roku 2017/2018
neotvárame žiadnu triedu
v pomaturitnom a vyššom odbornom štúdiu

     
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7