menu Výsledky prijímacieho konania pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia
 menu FORMULÁR - údaje zákonných zástupcov pre prijímacie skúšky
 menu Kritériá pre 4-ročné denné štúdium
 menu Plánované študijné odbory
 menu Termíny prijímacích skúšok
 menu Okruhy - diplomovaný optometrista
 menu Okruhy - zubný technik
 menu Okruhy - diplomovaný rádiologický asistent
 menu Okruhy pre 4-ročné denné štúdium
 menu Prihláška - optometrista
 menu Prihláška - zubný technik
 menu Prihláška - rádiologický asistent

 

Možnosti ubytovania


Školský internát Považská

Kontakt:

ŠKOLSKÝ INTERNÁT
POVAŽSKÁ 7
040 11 KOŠICE

tel: 055/6433886
web: www.sipovke.sk


 

 

 spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7