menuVýsledky PS 23.8.2018 do 1. ročníka PKŠ a VOŠ štúdia
 menu Kritériá pre 4-ročné denné štúdium
 menu Plánované študijné odbory
 menu Kritériá pre 2 a 3 - ročné PKŠ a VOV
 menu Termíny prijímacích skúšok
 menu Okruhy - diplomovaný optometrista
 menu Okruhy - zubný technik
 menu Okruhy - diplomovaný rádiologický asistent
 menu Okruhy pre 4-ročné denné štúdium
 menu Prihláška - optometrista
 menu Prihláška - zubný technik
 menu Prihláška - rádiologický asistent

 

Možnosti ubytovania


Školský internát Školský internát A.Garbana

Kontakt:

Školský internát A.Garbana
Werferova 10
041 15 KOŠICE

tel: 055/6785702
web: www.siagarbana.sk

 

Školský internát Školský internát Medická 2

Kontakt:

Školský internát
Medická 2
040 11 KOŠICE

tel: 055/643 56 88
web: www.simedke.sk

 spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7