Fotogaléria

Školský rok 2018/2019

 


 menu Záver školského roka
 menu Finančná gramotnosť
 menu Očkovanie
 menu Bezpečne na internete
 menu Šikanovanie
 menu Prevencia rakoviny
 menu Odborná prednáška Doc. PhDr. Ladislava Bartka, CSc.
 menu Stolný tenis - krajské kolo
 menu Botanická záhrada
 menu Život v gulagu
 menu Bistro Afrika
 menu Živá knižnica
 menu Exkurzia DEJ - OBN
 menu Matematický klokan
 menu Účelové cvičenie 2. roč.
 menu Účelové cvičenie 1. roč.
 menu Rozlúčka so štvrtákmi
 menu Študentské voľby
 menu I. FL spoznáva Košice
 menu Volejbalový turnaj
 menu Odborná konferencia ANGIS
 menu Prednáška Dr. Max
 menu Vyhodnotenie súťaže Expert
 menu Hviezdoslavov Kubín
 menu Školské kolo SOČ
 menu Lyžiarsky kurz
 menu Odborné prednášky FL
 menu Face forward....into my home
 menu Predčasne narodené deti
 menu Odborná exkurzia Zlatá studňa
 menu Školský ples
 menu Vianočný volejbalový turnaj
 menu Exkurzia Phoenix
 menu Informatická súťaž iBobor
 menu Projekt Záložka
 menu Celoslovenské kolo Lab Academia
 menu Best in Deutch
 menu Človek a jeho zdravie
 menu DILATECH
 menu Deň otvorených dverí
 menu Na ceste k slovenskej štátnosti
 menu Dejiny tvoríš ty!
 menu Stolný tenis
 menu Svoj život si riadiš Ty!
 menu Imatrikulácia prvákov
 menu Bedminton
 menu Nohejbal
 menu Ľudové liečiteľstvo
 menu Kontaktné šošovky
 menu Svetový deň zraku
 menu Exkurzia Kežmarok
 menu Kožaz
 menuÚčelové cvičenie I. roč.
 menu Účelové cvičenie II. roč.
 menu Začiatok školského roku


header4

SOČ

Školské kolo SOČ - 5. 3. 2019

V utorok 5. marca 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťažnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti. Do súťaže sa zapojilo spolu 22 žiakov, ktorí boli riešiteľmi 11 súťažných prác (3 práce žiakov z III.ZL, 4 práce žiakov III.OO, 3 práce žiakov z III.FL, 1 spoločná práca žiakov z dvoch odborov z II.ZL a III.FL). Všetky prezentované práce boli vypracované aj prezentované na vysokej úrovni. Aj keď rozhodovanie poroty v zložení: MUDr. Henrieta Abdi (predseda), Mgr. Bernadeta Gajdošová, MUDr. Viktória Hamráková, Ing. Martin Brečko, RNDr. Viktória Stupáková, PhD., bolo náročné, napokon sa uzniesla na nasledujúcom poradí:

1. miesto:
Jurková Lenka (III.ZL), Beregszásziová Bibiána (III.ZL) - Vplyv vôd na ľudský organizmus (Súťažný odbor 04 - Biológia)

2. miesto:
Ondíková Barbora (II.ZL), Emödi Norbert (III.FL) - Azobenzénové prepínače
(Súťažný odbor 03 - Chémia)

3. miesto:
Farkašová Natália(III.FL), Brodová Denisa (III.FL) - Problematika farmakoterapie v geriatrii (Súťažný odbor 06 - Zdravotníctvo a farmakológia)

Do obvodného kola SOČ postúpili aj ďalšie práce:

  • Žipajová Viktória(III.ZL), Sotáková Viktória (III.ZL) - Trombofilné stavy – mutácia FV Leiden (Súťažný odbor 04-Biológia)
  • Kováč Dalibor (III.FL), Čižmárová Simona (IV.FLA) - Centrálna obezita ako rizikový faktor vybraných ochorení (Súťažný odbor 06-Zdravotníctvo a farmakológia)
  • Kalakajová Erika (III.ZL), Bobancová Alexandra (III.ZL) - Stanovenie anorganického fosforu v moči (Súťažný odbor 03-Chémia)
  • Matiová Katarína(III.OO), Andrašková Simona (III.OO) - Povrchové úpravy okuliarových šošoviek (Súťažný odbor 02-Fyzika)

Do obvodného kola SOČ postúpilo zo školského kola spolu 7 prác.
Obvodné kolo SOČ sa bude konať 18. marca 2019 na pôde Súkromného gymnázia, Dneperská 1 v Košiciach.

Držíme palce!

Galerie: obrázek 1 z 21 Galerie: obrázek 2 z 21 Galerie: obrázek 3 z 21 Galerie: obrázek 4 z 21 Galerie: obrázek 5 z 21 Galerie: obrázek 6 z 21 Galerie: obrázek 7 z 21 Galerie: obrázek 8 z 21 Galerie: obrázek 9 z 21 Galerie: obrázek 10 z 21 Galerie: obrázek 11 z 21 Galerie: obrázek 12 z 21 Galerie: obrázek 13 z 21 Galerie: obrázek 14 z 21 Galerie: obrázek 15 z 21 Galerie: obrázek 16 z 21 Galerie: obrázek 17 z 21 Galerie: obrázek 18 z 21 Galerie: obrázek 19 z 21 Galerie: obrázek 20 z 21 Galerie: obrázek 21 z 21
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7