Fotogaléria

Školský rok 2018/2019

 


 menu Záver školského roka
 menu Finančná gramotnosť
 menu Očkovanie
 menu Bezpečne na internete
 menu Šikanovanie
 menu Prevencia rakoviny
 menu Odborná prednáška Doc. PhDr. Ladislava Bartka, CSc.
 menu Stolný tenis - krajské kolo
 menu Botanická záhrada
 menu Život v gulagu
 menu Bistro Afrika
 menu Živá knižnica
 menu Exkurzia DEJ - OBN
 menu Matematický klokan
 menu Účelové cvičenie 2. roč.
 menu Účelové cvičenie 1. roč.
 menu Rozlúčka so štvrtákmi
 menu Študentské voľby
 menu I. FL spoznáva Košice
 menu Volejbalový turnaj
 menu Odborná konferencia ANGIS
 menu Prednáška Dr. Max
 menu Vyhodnotenie súťaže Expert
 menu Hviezdoslavov Kubín
 menu Školské kolo SOČ
 menu Lyžiarsky kurz
 menu Odborné prednášky FL
 menu Face forward....into my home
 menu Predčasne narodené deti
 menu Odborná exkurzia Zlatá studňa
 menu Školský ples
 menu Vianočný volejbalový turnaj
 menu Exkurzia Phoenix
 menu Informatická súťaž iBobor
 menu Projekt Záložka
 menu Celoslovenské kolo Lab Academia
 menu Best in Deutch
 menu Človek a jeho zdravie
 menu DILATECH
 menu Deň otvorených dverí
 menu Na ceste k slovenskej štátnosti
 menu Dejiny tvoríš ty!
 menu Stolný tenis
 menu Svoj život si riadiš Ty!
 menu Imatrikulácia prvákov
 menu Bedminton
 menu Nohejbal
 menu Ľudové liečiteľstvo
 menu Kontaktné šošovky
 menu Svetový deň zraku
 menu Exkurzia Kežmarok
 menu Kožaz
 menuÚčelové cvičenie I. roč.
 menu Účelové cvičenie II. roč.
 menu Začiatok školského roku


header4

Odborné prednášky

Odborné prednášky – 5. 2. 2019

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre konkrétne povolanie. Aj na našej škole žiaci odboru farmaceutický laborant okrem praktického vyučovania, ktoré absolvujú v lekárni alebo zdravotníckych potrebách, majú možnosť sa zúčastniť aj prednášok, ktoré organizujeme na našej škole pod názvom ODBORNÉ PREDNÁŠKY A PREHLIADKA FIREMNÝCH FARMACEUTICKÝCH EXPOZÍCIÍ.
Tento rok sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka odboru FL zúčastnili týchto prednášok dňa 5. februára 2019. Žiakom sa snažíme zabezpečiť prednášky na témy, ktoré nemáme v učebných plánoch a prednášajúcimi sú odborníci z praxe.
Prednášok a výstav sa zhostili zástupcovia farmaceutických spoločností: MERCK, NUTRICIA, Dr. MAX, BENU ČR, CELIMED (OMRON), ABBOTT, HARTMANN, IMUNOGLUKAN, PIERE FABRE. Na výstave sa zúčastnili aj dvaja zástupcovia Spolku košických študentov farmácie, ktorí podávali žiakom potrebné informácie o štúdiu na farmaceutickej fakulte v Košiciach. Témy, ktoré žiakom zástupcovia spoločností priniesli, sa vyznačovali najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania s praktickou prípravou. Prehliadku firemných expozícií, ktorá sa konala v priestoroch našej telocvične, si prišli pozrieť aj ostatní žiaci našej školy a zamestnanci školy.
Týmto veľmi pekne ďakujeme za spoluprácu zástupcom jednotlivých farmaceutických spoločností a zástupcom Spolku košických študentov a farmácie, s ktorými úzko spolupracujeme, ale aj tým, ktorí sa tento rok nemohli prednášok zúčastniť.

 

Galerie: obrázek 1 z 47 Galerie: obrázek 2 z 47 Galerie: obrázek 3 z 47 Galerie: obrázek 4 z 47 Galerie: obrázek 5 z 47 Galerie: obrázek 6 z 47 Galerie: obrázek 7 z 47 Galerie: obrázek 8 z 47 Galerie: obrázek 9 z 47 Galerie: obrázek 10 z 47 Galerie: obrázek 11 z 47 Galerie: obrázek 12 z 47 Galerie: obrázek 13 z 47 Galerie: obrázek 14 z 47 Galerie: obrázek 15 z 47 Galerie: obrázek 16 z 47 Galerie: obrázek 17 z 47 Galerie: obrázek 18 z 47 Galerie: obrázek 19 z 47 Galerie: obrázek 20 z 47 Galerie: obrázek 21 z 47 Galerie: obrázek 22 z 47 Galerie: obrázek 23 z 47 Galerie: obrázek 24 z 47 Galerie: obrázek 25 z 47 Galerie: obrázek 26 z 47 Galerie: obrázek 27 z 47 Galerie: obrázek 28 z 47 Galerie: obrázek 29 z 47 Galerie: obrázek 30 z 47 Galerie: obrázek 31 z 47 Galerie: obrázek 32 z 47 Galerie: obrázek 33 z 47 Galerie: obrázek 34 z 47 Galerie: obrázek 35 z 47 Galerie: obrázek 36 z 47 Galerie: obrázek 37 z 47 Galerie: obrázek 38 z 47 Galerie: obrázek 39 z 47 Galerie: obrázek 40 z 47 Galerie: obrázek 41 z 47 Galerie: obrázek 42 z 47 Galerie: obrázek 43 z 47 Galerie: obrázek 44 z 47 Galerie: obrázek 45 z 47 Galerie: obrázek 46 z 47 Galerie: obrázek 47 z 47
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7