Fotogaléria

Školský rok 2018/2019

 


 menu Záver školského roka
 menu Finančná gramotnosť
 menu Očkovanie
 menu Bezpečne na internete
 menu Šikanovanie
 menu Prevencia rakoviny
 menu Odborná prednáška Doc. PhDr. Ladislava Bartka, CSc.
 menu Stolný tenis - krajské kolo
 menu Botanická záhrada
 menu Život v gulagu
 menu Bistro Afrika
 menu Živá knižnica
 menu Exkurzia DEJ - OBN
 menu Matematický klokan
 menu Účelové cvičenie 2. roč.
 menu Účelové cvičenie 1. roč.
 menu Rozlúčka so štvrtákmi
 menu Študentské voľby
 menu I. FL spoznáva Košice
 menu Volejbalový turnaj
 menu Odborná konferencia ANGIS
 menu Prednáška Dr. Max
 menu Vyhodnotenie súťaže Expert
 menu Hviezdoslavov Kubín
 menu Školské kolo SOČ
 menu Lyžiarsky kurz
 menu Odborné prednášky FL
 menu Face forward....into my home
 menu Predčasne narodené deti
 menu Odborná exkurzia Zlatá studňa
 menu Školský ples
 menu Vianočný volejbalový turnaj
 menu Exkurzia Phoenix
 menu Informatická súťaž iBobor
 menu Projekt Záložka
 menu Celoslovenské kolo Lab Academia
 menu Best in Deutch
 menu Človek a jeho zdravie
 menu DILATECH
 menu Deň otvorených dverí
 menu Na ceste k slovenskej štátnosti
 menu Dejiny tvoríš ty!
 menu Stolný tenis
 menu Svoj život si riadiš Ty!
 menu Imatrikulácia prvákov
 menu Bedminton
 menu Nohejbal
 menu Ľudové liečiteľstvo
 menu Kontaktné šošovky
 menu Svetový deň zraku
 menu Exkurzia Kežmarok
 menu Kožaz
 menuÚčelové cvičenie I. roč.
 menu Účelové cvičenie II. roč.
 menu Začiatok školského roku


header4

Poznávame Košice

Poznávame Košice - 15. 5. 2019

Dňa 15.5 2019 I. FL navštívila múzeum Rodošto – pamätný dom Františka II. Rákocziho, repliku exilového domu z tureckého mesta Rosdošto, kde vodca posledného uhorského stavovského povstania žil, Miklušovu väznicu a Katovu baštu.
...dozvedeli sme sa rôzne zaujímavosti o tomto komplexe a prostredníctvom videoukážky sme mali zdokumentovanú celú históriu výstavby Miklušovej väznice...

Vladimíra Geňová

...mali sme možnosť vidieť pôvodné meče, ktoré používal kat a aj stoličku, n a ktorej sa realizovali popravy...

Dominika Bátoryová

...zaujímavou informáciou taktiež bolo, že kat dostával za rok viac peňazí, ako ostatní ľudia. Najviac ma však zaujal erb Košíc, vytesaný do červeného mramoru. Na poschodí Miklušovej väznice upútala moju pozornosť aj tzv. volebná urna, ktorá pozostávala z nádob, do ktorých sa odovzdávali lístočky s menami ...

Klaudia Feltovičová

...kat sa v podstate živil aj ako lekár, lebo dobre poznal anatómiu ľudského tela a spolu s manželkou vyrábal všelijaké mastičky...

Daniela Kocáková

...keďže som z odboru farmaceutický laborant, najviac ma zaujali technické váhy v rôznych veľkostiach...

Zuzana Pavlišková

...dozvedeli sme sa, že Košice postihol veľký požiar, ktorý zničil úplne všetko...

Veronika Čajková

...popravisko sa nachádzalo na dvore bývalej radnice, kde dnes stojí Štátne divadlo...

Tamara Karaffová

 

Galerie: obrázek 1 z 4 Galerie: obrázek 2 z 4 Galerie: obrázek 3 z 4 Galerie: obrázek 4 z 4
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7